Publikacje

Trolling w mediach społecznościowych – 2020 r.

Publikacja / 30.07.2021

Trolling w mediach społecznościowych – 2020 r.

Raport z badania opinii polskich internautów nt. zjawiska trollingu w mediach społecznościowych.

Raport jest analizą wyników z badania przeprowadzonego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie 1000 polskich użytkowników internetu (N=1000) w dniach 18 – 25 listopada 2019 r.. W ramach badania respondenci wypełniali kwestionariusz ankiety składający się z 37 pytań dotyczących postrzegania i doświadczenia zjawiska trollingu w zakresie praktyk cyfrowej komunikacji.

Rezultaty badania wskazują, że problem tzw. trolli internetowych, czyli osób chcących zakłócać przebieg dyskusji czy komunikacji i wywołać negatywne emocje, dotyka większości (76,4%) użytkowników mediów społecznościowych. Na podstawie opinii respondentów można wnioskować, że osobami najczęściej angażującymi się w trolling są młodzi internauci, zazwyczaj mężczyźni, działający ze złośliwości, dla zabawy, lub w ramach zorganizowanych (np. przez partie polityczne lub władze obcych państw) kampanii, nienależący do grona znajomych.

Na podstawie wyników badania można wnioskować, że w niedalekiej przyszłości czeka nas problem stopniowego przesuwania się spektrum dopuszczalnych zachowań oraz poszerzania granic tolerancji dla internetowych zachowań, które aktualnie wciąż traktowane są przez większość społeczeństwa jako niedopuszczalne.

#media społecznościowe #trolling #komunikacja internetowa

Inne publikacje

Okładka raportu Nastolatki 3.0 2021
okładka raportu nt. Trollingu (2020)
/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/