Publikacje

Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania- 2022 r.

Publikacja / 07.10.2022

Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania- 2022 r.

Ogólnopolskie badanie poświęcone diagnozie konsumpcji treści o charakterze pornograficznym wśród dzieci i młodzieży .

Raport jest ilościową diagnozą aktualnej skali konsumpcji treści o charakterze pornograficznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Badania zrealizowano na przełomie września i października 2021 r. metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) wśród populacji dzieci i młodzieży szkolnej. Respondentów wybrano za pomocą doboru zespołowego dwustopniowego (szkoła/ klasa), na podstawie danych statystycznych
Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Badaniem objęto n=4827 uczniów (w tym z 6 i 8 klasy szkoły podstawowej n=3226 oraz 2 klasy szkoły ponadpodstawowej n= 1601) ze 160 szkół we wszystkich 16 województwach w Polsce.

Inne publikacje

Okładka raportu Nastolatki 3.0 2021
/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/