O nas

Zespół ekspertów

Rafał Lange

Rafał Lange

rafal.lange@nask.pl

Kierownik Zespołu Badań Rynku i Opinii, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologii i nauczyciel akademicki, adiunkt w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. W przeszłości dyrektor Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA, National Youth Research Correspondent na Polskę Dyrektoriatu Młodzieży i Sportu Rady Europy, realizował badania społeczne w Polsce i za granicą dla m.in. Rady Europy, Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, YMCA, Rzecznika Praw Dziecka, British Council. Specjalność: Big data i data mining, socjologia młodzieży, socjologia Internetu, metodologia badań społecznych.

Agnieszka Ładna

Agnieszka Ładna

agnieszka.ladna@nask.pl

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalistka w zakresie badań ilościowych, jakościowych i user experience (UX). Projektowała, wdrażała i nadzorowała projekty w sektorze prywatnym m.in.: w zakresie e-commerce, design thinking i innowacyjnych platform gromadzenia i dystrybuowania wiedzy. Realizowała badania w obszarze wpływu nowych technologii m.in. na edukację, MŚP oraz sektor telemetryczny.

Filip Konopczyński

Filip Konopczyński

filip.konopczynski@nask.pl

Prawnik i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach wpływu nowych technologii na system prawa, gospodarkę i społeczeństwo. W przeszłości realizował projekty badawcze i edukacyjne m.in. dla NASK, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Institute for New Economic Thinking czy Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariola Kowalczyk

Mariola Błażej

mariola.kowalczyk@nask.pl

Socjolog i kognitywista, absolwentka i doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań i audytów user experience (UX), socjologii wizualnej i edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w w ramach projektów społecznych finansowanych z funduszy europejskich.

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/