Aktualności

Telefon stacjonarny, komórkowy czy smartfon? – trendy wśród użytkowników

Artykuł / 18.05.2022

Telefon stacjonarny, komórkowy czy smartfon? – trendy wśród użytkowników

Jeszcze piętnaście lat temu mało kto z nas posiadał urządzenie mobilne typu smartfon, natomiast dziś jest to narzędzie, z którym prawie się nie rozstajemy.

Z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynika, że w 2018 roku najpopularniejszym typem aparatu telefonicznego był smartfon, którego używało blisko trzy czwarte użytkowników telefonii komórkowej. Wśród konsumentów poniżej 44. roku życia odsetek ten wzrósł do ponad 90%. Z tradycyjnych telefonów korzystała wówczas blisko jedna czwarta Polaków. Wśród użytkowników urządzeń mobilnych dominowały te w ofercie na kartę (65,6%).

W przeciągu jednej dekady można zauważyć ogromne zmiany na rynku z urządzeniami mobilnymi.  Badania na temat przemian w użytkowaniu urządzeń do rozmów telefonicznych w 2021 roku przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Pierwsze badania CBOS dotyczące telefonów komórkowych miały miejsce w 1997 roku, w tym czasie jedynie 2% gospodarstw domowych posiadało mobilne urządzenia. Dziesięć lat później w 2007 roku odsetek gospodarstw domowych, w którym przynajmniej jedna osoba była użytkownikiem telefonu komórkowego, wynosił 78%. Liczba posiadaczy telefonów komórkowych była o 7 p.p wyższa niż domów wyposażonych w telefon stacjonarny (71%). Kolejną dekadę później, w 2017 roku, telefon komórkowy był już w prawie każdym gospodarstwie domowym (95%).

Dynamiczny rozwój technologii oraz systematyczne wprowadzanie udoskonaleń i nowoczesnych udogodnień spowodowały, że z czasem telefon komórkowy przeszedł do sfery lamusa. Wielość funkcjonalności oraz możliwość zastąpienia jednym przedmiotem innych urządzeń stopniowo przekształcały telefon komórkowy w osobistego menedżera służącego do komunikacji. W momencie gdy w jednym urządzeniu połączono funkcje telefonu komórkowego z możliwościami, jakie daje komputer, zaczęto nazywać telefon komórkowy smartfonem. Pierwszy raz w badaniu CBOS pytanie o smartfon pojawiło się w 2015 r., wówczas ze smartfonu  korzystała mniejszość 44% ankietowanych.

Z badań wynika, że w przeciągu czterech lat (od 2017 do 2021 roku) znacznie przybyło (wzrost o 21 p.p) użytkowników smartfonów, a przy tym zmalała (spadek o 21 p.p) liczba posiadaczy klasycznych telefonów komórkowych. Aktualnie z ogólnie pojętych telefonów komórkowych korzysta prawie każdy (96%) z dorosłych Polaków. Zdecydowana większość korzysta ze smartfona (78%), a ponad co piąta  (22%) osoba z użytkuje klasyczny telefon komórkowy.

Wybór mobilnego urządzenia służącego głównie do komunikacji jest mocno uwarunkowany wiekiem respondentów. Im młodszy użytkownik, tym częściej jest posiadaczem smartfonu, natomiast wśród starszych jest znacznie więcej zwolenników klasycznych telefonów komórkowych. Wśród respondentów w grupie wiekowej 18-24 nie ma ani jednej osoby, która wskazała, że używa telefonu komórkowego. Warto zwrócić uwagę, że wyłącznie w grupie badanych 65+ jest mniej osób użytkowników smartfona (36%) niż telefonu komórkowego (64%).

Wyciągając wnioski z badań CBOS można jednoznacznie powiedzieć, że z roku na rok liczba użytkowników smartfonów będzie tylko wzrastać. Optymistyczne są jednak dane, że ponad co czwarty senior stara się być cyfrowo dostępny i używa nowoczesnych narzędzi komunikacji typu smartfon.

#smartfon #telefon komórkowy #badania nad internetem

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/