Aktualności

Spotkania z nieznajomymi poznanymi w sieci – skala zjawiska wśród młodych ludzi

Artykuł / 03.08.2022

Spotkania z nieznajomymi poznanymi w sieci – skala zjawiska wśród młodych ludzi

Powszechna dostępność internetu, łatwość korzystania oraz „pozorna” anonimowość powodują, że sieć jest środowiskiem skłaniającym nastolatki do podejmowania rozmaitych aktywności.

Działania, jakie nastolatki podejmują w ramach aktywności internetowych mogą mieć wymiar pozytywny – prorozwojowy i prospołeczny, ale również mogą wiązać się z podejmowaniem ryzykownych zachowań, które są zagrażaniem bezpośrednio dla nich lub innych osób. Katalog niebezpiecznych aktywności dzieci i młodzieży jest otwarty i stale aktualizowany w związku z pojawianiem się nowych zagrożeń. Wśród nich można wyróżnić, między innymi, nawiązywanie kontaktu przez internet z nieznajomymi, zawieranie znajomości w internecie, przesyłanie swoich intymnych zdjęć innym osobom, eksperymentowanie z internetową tożsamością itd.

Z badań realizowanych w 2014 roku w ramach EU Kids Online II w 25 krajach europejskich wynika, że 44% dziewcząt i 39% chłopców szuka nowych znajomości w internecie. A spotkanie z osobami poznanymi w internecie zadeklarowało 9% badanych nastolatków, w przypadku populacji z Polski pozytywnych odpowiedzi było 8%. Wśród dzieci, które zadeklarowały, że spotkały się z osobami poznanymi w interncie 44,4% wskazało, że odczuwało z takiego spotkania dużą radość.

W przypadku badań EU Kids Online replikowanych w 2018 roku, 44% badanych nastolatków wskazało, że miało kontakt przez internet z nieznajomymi. Z czego niewiele ponad połowa (52%) osób potwierdziło, że spotkało się z nimi osobiście. Częściej zdarzało się to dziewczętom (55%) niż chłopcom (48%). Wśród badanych, którzy spotkali się osobiście z ludźmi poznanymi przez internet ponad co drugi (55%) deklarował, że cieszył się z ostatniego takiego spotkania, a blisko co trzeci (30%) twierdził, że był po nim zdenerwowany.

Młode osoby często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie może przynieść nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów i podejmowanie ryzykownych zachowań. Ich niewielkie doświadczenie życiowe, otwartość i łatwowierność sprawiają, że są one w grupie wysokiego ryzyka i mogą znaleźć się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia znacznie częściej niż osoby dorosłe.

W IV edycji badania Nastolatki 3.0 zrealizowanych w 2020 roku  jedno z pytań w kwestionariuszu poruszało kwestię spotkań młodych ludzi z osobami dorosłymi poznanymi w internecie. Większość respondentów na to pytanie (85,9%) udzieliła odpowiedzi przeczącej. Jednocześnie prawie co siódmy (14,1%) z respondentów potwierdził udział w takich spotkaniach.

W porównaniu do poprzednich edycji badania odnotowano mniejszą liczbę deklaracji ryzykownych zachowań. W 2014 r. 74,1% młodych respondentów odpowiedziało, że nie spotkało się (albo nie dotyczy ich taka sytuacja) z osobą dorosłą poznaną w internecie, natomiast w 2016 r. taką odpowiedź wskazało już 76,9%. Co ważne, na pytanie czy nastolatki poinformowały o spotkaniu kogokolwiek, prawie co czwarty nastolatek wskazał, że nie przekazał tej informacji nikomu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko co trzeci (38,1%) z nastolatków informował rodziców o spotkaniu z poznaną w internecie osobą dorosłą, co czwarty (25%) uprzedzał o tym swoich znajomych.

Podobne wyniki zaobserwowano w poprzednich edycjach badania, przypadku badań z 2020 nastąpił niewielki spadek na korzyść. Dane o niepowiadamianiu nikogo o spotkaniu na przestrzeni lat przedstawiały się następująco : 2014 – 28,7%; 2016 – 28,9%; w 2020- 24,5%. Patrząc na dane jak wielu młodych ludzi nie informuje nikogo o spotkaniach z obcymi ludźmi poznanymi w internecie wnioskować można, że młodzi nadal nie zawsze zdają sobie sprawę z możliwych, niebezpiecznych konsekwencji takich spotkań.

 

#nastolatki 3.0 #cyberzagrożenia #badania nad internetem #Badania NASK

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/