Aktualności

Social media – jak można wykorzystać je w szkole?

Artykuł / 12.01.2022

Social media – jak można wykorzystać je w szkole?

To nie tajemnica, że media społecznościowe pełnią ważną rolę w życiu większości ludzi, a w szczególności młodzieży. Media społecznościowe mają wpływ na nasze życie zawodowe i rodzinne, a teraz bardziej niż kiedykolwiek także na edukację.

Nie trzeba daleko szukać, żeby udowodnić jak bardzo popularne wśród młodych ludzi są media społecznościowe. Aby się o tym przekonać wystarczy zapytać dowolnego nastolatka. Popularność social mediów wśród dzieci i młodzieży szkolnej nie ma ograniczeń geograficznych. Serwisy takie jak Facebook, YouTube, Instagram i TikTok stały się nieodłącznym elementem dorastania. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że dzisiejsze dzieci to cyfrowi tubylcy, którzy raczej nie znają życia bez Internetu, trudnością byłoby znalezienie młodego człowieka, który nie zna mediów społecznościowych. Większość młodych ludzi ma co najmniej jedno konto w mediach społecznościowych. A z badań Nastolatki 3.0 wynika, że w Polsce trudno znaleźć ucznia w wieku szkolnym, który by nie korzystał z internetu codziennie. Krótko mówiąc internet, a szczególności media społecznościowe towarzyszą młodzieży w wielu aktywnościach oraz wpływają na sposób, w jaki nastolatki wchodzą w interakcje społeczne, pozyskują informacje i uczą się.

W Polsce cyfryzacja szkolnictwa w wyniku ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 z potencjału zamieniła się w konieczność. Zamknięte szkoły tylko w ten sposób mogły pełnić swoją funkcję edukacyjną. W ramach najnowszej edycji badania Nastolatki 3.0 młodzi użytkownicy sieci podzielili się z nami informacjami na temat praktyk mających ich zadaniem wpływ na jakość i efektywność edukacji. Z badań wynika, że nastolatki odrabiając lekcje współpracują ze swoimi kolegami i koleżankami. Więcej niż co czwarty uczeń przynajmniej kilka razy w tygodniu (27,3%), a nieco mniej respondentów – codziennie (17,9%) podejmuje interakcje z rówieśnikami w celu odrabiania zajęć domowych. Jedynie co siódmy z uczniów zadeklarował, że współpracuje online ze znajomymi z częstotliwością nieprzekraczającą kilku razy w miesiącu (15,4%). Natomiast tylko co dziesiąty z nastolatków nie widzi potrzeby interakcji z innymi uczniami w celu wykonania prac domowych.

Jaką rolę media społecznościowe mogą mieć w edukacji?

Nauczyciele powinni brać pod uwagę to, że uczniowie korzystają z mediów społecznościowych i nauczyć swoich podopiecznych jak najpełniejszego wykorzystywania ich potencjału. W procesie edukacji powinni promować wśród uczniów samokształcenie, które przygotuje ich do poszukiwania wiedzy oraz do samodzielnego i krytycznego weryfikowania informacji i wyrabiania sobie opinii. Media społecznościowe jako narzędzie do edukacji zapewniają również nauczycielom i uczniom większą swobodę łączenia się oraz współpracy poza „fizyczną” klasą. Szczególne przydatne okazało się to w czasie pandemii, kiedy ​​uczniowie zdalnie mogli łączyć się z nauczycielami i rówieśnikami.

Technologia  może zwiększać zaangażowanie uczniów w naukę 

Social media dają możliwość pokazywania informacji w sposób, który ekscytuje i ciekawi uczniów bardziej niż tradycyjne narzędzia. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy chodzi o udostępniony artykuł oraz wideo z możliwością komentowania, transmisję na żywo z ważnego wydarzenia, ankietę czy zwykłe pytanie postawione w celu komentowania przez szerszą społeczność. Poprzez media społecznościowe można dyskutować na temat prac domowych z innymi uczniami, zamiast tylko przesyłać rozwiązane zadania nauczycielowi. Takie działanie promuje większe zaangażowanie klasy w zadania szkolne, co w konsekwencji może się przekładać na lepsze wyniki wszystkich uczniów. Jeśli uczniowie na początku zakładania grup w określonych platformach społecznościowych przyjmują, że ich rówieśnicy będą angażować się w zadania i podejmować interakcje ze społecznością, chętniej wkładają więcej wysiłku w swoją pracę i twórczą działalność w Internecie.

Media społecznościowe dają nastolatkom na całym świecie możliwość uczenia się zupełnie nowymi metodami. Sam sposób, w jaki zostały zaprojektowane, sprzyja budowaniu wspólnoty i współpracy między użytkownikami. W edukacji stawia się coraz większy nacisk na procesy takie jak uczenie się przez całe życie, znaczenie pozytywnego doświadczenia edukacyjnego, które kształtuje stosunek do zdobywania wiedzy w dalszym życiu oraz wyposażanie uczniów w umiejętność uczenia się. Wiemy, że ludzie w grupach uczą się nie tylko szybciej, ale też w bardziej pogłębiony sposób, nabywając wiedzę, ale również ucząc się, jak się uczyć – czytamy w poradniku NASK „Media społecznościowe w szkole”.

 

Internet daje nauczycielom wiele możliwości do prowadzenia kreatywnych, nowoczesnych, a przede wszystkim ciekawych dla uczniów lekcji. Mogą to być na przykład: Blogi, Fanpage z funkcją komentarzy do udostępniania i omawiania informacji, Twitter i hashtagi kursów, aby zachęcić do otwartego forum i debaty,  Skype, Zoom, Microsoft Teams do łączenia się na żywo i przesyłania prac, Pinterest do dzielenia się kreatywnymi pomysłami, inspirując tym innych uczniów, Dokumenty Google, oraz inne narzędzia do współpracy przy wspólnym edytowaniu danych, YouTube do tworzenia prezentacji, kursów i wiele innych.

Więcej na temat możliwości, jakie dają social media w edukacji oraz sposobów wdrażania narzędzi, jakie proponują serwisy społecznościowe, można przeczytać w poradniku NASK „Media społecznościowe w szkole”.

#edukacja cyfrowa #edukacja #edukacja zdalna #nastolatki 3.0 #NASK #media społecznościowe #social media

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/