Aktualności

Przeszkody dla rodzicielskich strategii wychowawczych w edukacji cyfrowej

Infografika / 20.03.2023

Przeszkody dla rodzicielskich strategii wychowawczych w edukacji cyfrowej

Z wielu badań wynika, że negatywny wpływ cyfrowych technologii na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka może zostać zniwelowany za pomocą odpowiedniej strategii wychowawczej rodziców.

Z przeprowadzonego w 2022 roku badania NASK „ „Edukacja cyfrowa w praktykach wychowawczych rodziców” wynika, że rodzice dostrzegają też negatywny wpływ internetu na swoje dzieci. Częściej niż co trzeci rodzic uważa, że internet szkodzi dzieciom (39,7%).

Jednakże prawidłowe przeprowadzenie dziecka przez świat cyfrowy zdaniem rodziców niejednokrotnie napotyka przeszkody. Presja rówieśnicza (45,5%) i szybkie tempo rozwoju technologii (32,4%) są zdaniem respondentów największymi barierami w sprawowaniu opieki  i wychowaniu cyfrowym dzieci i młodzieży. Bariery, jakie rodzice dostrzegają w wychowaniu dziecka/dzieci dotyczą również zachowania dziecka i niechęci do współpracy – nieposłuszeństwo dziecka (30,2%). Rodzice wskazują jako przeszkodę także brak czasu na monitorowanie treści oglądanych przez dziecko (28,8%) oraz brak narzędzi do prowadzenia takiego monitoringu (23,9%). Co piąty respondent przyznaje również, że nie posiada wiedzy w jaki sposób chronić i kontrolować zakres działań dziecka w internecie (21,8%).

 

Większość przeciwności rozpoznanych przez rodziców nie  różni się od tych, z którymi rodzice muszą mierzyć się w przypadku innych kwestii wychowawczych. Zwrócenie uwagi na to, z jakimi problemami w edukacji cyfrowej spotykają się współcześni rodzice jest kluczowe, w poszukiwaniu odpowiedniej strategii wychowawczej. Nienadarzające nad tempem rozwoju technologii narzędzia monitoringu aktywności dzieci, umiejętności cyfrowe dziecka wyprzedzające zabezpieczenia rodzica – to jedne z wielu wyzwań, które napotyka współczesne rodzicielstwo.

#wyzwania #rodzicielstwo cyfrowe #edukacja cyfrowa

Autor: Anna Jankiewicz

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/