Aktualności

(Nie) Świadomi rodzice – ile czasu spędzają w sieci nastolatki i jak to na nich wpływa?

Artykuł / 05.11.2021

(Nie) Świadomi rodzice – ile czasu spędzają w sieci nastolatki i jak to na nich wpływa?

Młodzież spędza w internecie coraz więcej czasu. Można się zatem zastanawiać, czy istnieje realne zagrożenie, że nie szkoła i nie rodzice, lecz media elektroniczne będą miały na nią większy wpływ.

Badania przeprowadzone w Niemczech przez instytut Ipsos we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Horsta Opaschowskiego w Hamburgu, wskazują, że szczególnie podatne na wpływ mediów społecznościowych są dzieci i młodzież między 14 i 24 rokiem życia. Prawie 60% ankietowanych ceni informacje znalezione w mediach społecznościowych bardziej niż opinie rodziców lub nauczycieli. W 1997 r. przytaknęło temu 33%.

Potrzeba monitorowania i ciągłego analizowania trendów związanych z korzystaniem przez dzieci i młodzież z internetu sprawiła, że NASK – Państwowy Instytut Badawczy, począwszy od 2014 r., co dwa lata realizuje ogólnopolskie badania „Nastolatki 3.0”. Od pierwszych edycji badania „Nastolatki 3.0” obserwowany jest stały wzrost liczby godzin przeznaczanych przez respondentów na korzystanie z internetu. Obecnie nastolatki spędzają w sieci średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut. Blisko co dziesiąty (11,5% .) nastolatek jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3%) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od edukacji. Co szósty nastolatek (16,9%) intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych (po godzinie 22:00).

Czas poświęcony na korzystanie z internetu to najsilniejszy wskaźnik cyfryzacji młodego pokolenia. Z racji nowej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie w tej edycji badania „Nastolatki 3.0” zapytano młodych respondentów o użytkowanie sieci zarówno w czasie wolnym, jak i w trakcie tzw. edukacji zdalnej. Korzystanie z internetu stało się aktywnością permanentną, bo za pomocą swoich smartfonów dzieci i młodzież są stale online. Z powodu zdalnej edukacji dzienny budżet czasu został rozszerzony na korzystanie z internetu w ramach zajęć lekcyjnych. Młodzi respondenci twierdzili, że w ciągu dnia na zdalne lekcje przeznaczają średnio 7 godzin i 41 minut. Co piąty nastolatek poświęca na aktywność w internecie więcej czasu niż wskazane wartości średnie. Stosunkowo duża część populacji dzieci i młodzieży korzysta z sieci (poza lekcjami online) powyżej ośmiu godzin na dobę – co dziesiąty nastolatek (11,5%) w dni szkolne i co piąty (21,3%) w dni wolne od edukacji.

Wykres obrazujący szacunkowy czas spędzany przez Nastolatki w Internecie

W jakich godzinach nastolatki najczęściej eksplorują sieć?

W czasie realizacji badań edukacja została przeniesiona w całości do trybu zdalnego, co odcisnęło piętno na dobowym harmonogramie użytkowania sieci. Wyniki badań wskazują, że lekcje online generują najintensywniejszą konsumpcję internetu w godzinach od 7:00 do 13:00 . Niepokojące jest, że w dni wolne od zajęć szkolnych młodzi internauci przeznaczają czas, który mógłby być inaczej zagospodarowany, najczęściej na aktywność online. Przy tym prawie co szósty nastolatek (16,9%) korzysta z internetu po godzinie 22:00, kosztem odpoczynku i swojego snu.

Wykres liniowy obrazujący w jakich godzinach nastolatki korzystają z internetu

W celu konfrontacji deklaracji młodych respondentów, szczególnie w zakresie zachowań młodych użytkowników sieci, które mogą budzić niepokój ich opiekunów, badaniem objęto także rodziców nastolatków. Pytano dorosłych między innymi o czas, jaki młodzież ich zdaniem przeznacza na konsumpcję internetu. Rodzice nie doszacowują właściwie tych wartości: wskazują, że ich dzieci korzystają z sieci średnio 3 godziny i 38 minut, tymczasem – jak pamiętamy – nastolatki deklarują 4 godziny i 50 minut. Odnotowana różnica szacunkowego czasu przez rodziców występuje zarówno w stosunku do dzieci ze szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Dodatkowo rodzice nastolatków uważają, że ich pociechy są najbardziej aktywne w internecie pomiędzy godziną 16:00 a 22:00. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że rodzice możliwość obserwacji aktywności dziecka mają po zakończeniu swoich obowiązków zawodowych.

Wykres obrazujący odpowiedzi Nastolatków i rodziców na pytanie o czas korzystania z internetu przez Nastolatki

Czy rodzice są naprawdę nieświadomi, ile czasu ich dziecko spędza w sieci ?

Z badań NASK wynika, że rodzice dobrze wiedzą, ile czasu ich dzieci spędzają przed monitorem w trakcie zdalnych zajęć lekcyjnych, bez względu na wiek ucznia i rodzaj szkoły. Mają jednak trudności z oszacowaniem czasu użytkowania urządzeń cyfrowych poza obowiązkiem nauki szkolnej i uczestnictwie w lekcjach. Rodzice nie wiedzą, jak dużo dzieci korzysta z internetu w godzinach nocnych, ale czy można ich tak bardzo za to winić? Często jest to spowodowane zwykłą nieuwagą, a też nastolatki potrafią w bardzo skuteczny sposób obejść reguły i zasady użytkowania internetu wprowadzone przez rodziców. Rodzice często zdają sobie sprawę, jak młodzi ludzie funkcjonują w świecie internetu. Dla nastolatków jest to naturalna przestrzeń do komunikacji, nauki i rozrywki, dlatego rodzice coraz rzadziej przywiązują wagę do tego, że ich dziecko często trzyma w ręku telefon. Jest to dla nich obraz tak powszechny, że stał się już społecznie akceptowany.

 

Więcej informacji można znaleźć w raporcie NASK „Nastolatki 3.0” 

#nastolatki 3 #rodzice nastolatków 3.0 #internet

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/