Aktualności

Nastolatki a ich rodzice – czyli jak (czy w ogóle) różnią się sposoby korzystania z internetu przez dzieci i ich rodziców?

Artykuł / 29.10.2021

Nastolatki a ich rodzice – czyli jak (czy w ogóle) różnią się sposoby korzystania z internetu przez dzieci i ich rodziców?

Nie jest wiedzą tajemną, że internet to źródło dające ogrom różnych możliwości. Świadomość tego, w jakim celu ludzie używają internetu, upewnia niejednego sceptyka, że dostęp do sieci jest w obecnych czasach bardzo przydatny, a wręcz czasami niezbędny.

NASK od 2014 r., cyklicznie – co dwa lata – realizuje ogólnopolskie badania „Nastolatki 3.0”, których celem jest monitorowanie i analizowanie trendów związanych z korzystaniem przez dzieci i młodzież z internetu. Dzięki regularności i powtarzalności metod pomiaru jest możliwa do uchwycenia dynamika tendencji i procesów społecznych. Badania te pozwalają nie tylko na formułowanie wniosków dotyczących aktualnego stanu korzystania z sieci, ale także umożliwiają pomiar czynników, które mają lub będą miały wpływ na analizowane zjawisko w przyszłości.

Od 2018 r. badaniem objęci są także rodzice i opiekunowie prawni uczniów, co umożliwia konfrontację opinii nastolatków z wyobrażeniami i obserwacjami ich rodziców. Obecna edycja badań została realizowana w trakcie lockdownu wywołanego pandemią COVID-19, co odcisnęło niemałe piętno na sposobach oraz czasie korzystania z internetu.

 

Kilka ogólnych faktów na temat wpływu pandemii Covid-19 na rynek telekomunikacyjny

Pandemia, jaka wstrząsnęła światem na początku 2020 roku, wpłynęła na wiele aspektów życia Polaków. Usługi telekomunikacyjne odgrywały w tym trudnym czasie bardzo istotną rolę, ponieważ jako jedyne stanowiły substytut osobistych relacji i kontaktów międzyludzkich. Według badań UKE w czasie pandemii połowa Polaków zaobserwowała wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. Co druga z tych osób wskazała, że najczęściej były to usługi dotyczące połączeń głosowych (41%) oraz komunikacji przez komunikatory internetowe (28%). Epidemia wpłynęła na wydłużenie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych u co trzeciego Polaka. W nieco mniejszym stopniu wpłynęła na wzrost liczby wysyłanych SMS-ów (27%) i MMS-ów (18%).Ponad połowa (59%) Polaków zapytanych o to, czy w czasie pandemii częściej korzystają z komunikatorów internetowych, zaznaczyła odpowiedź „tak”. Wzrost częstości korzystania z narzędzi do wideokonferencji – deklaruje 27%. Ponad połowa Polaków nie spotkała się z problemami związanymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

W jakim celu młodzież najczęściej eksploruje przestrzeń internetu?

Aktywność młodych ludzi w sferze online można podzielić na dwie sfery: jedna dotyczy użytkowania w celach edukacyjnych, a druga – w celach rozrywkowych. W związku z realizacją obowiązków szkolnych nastolatki najczęściej używają internetu podczas odrabiania lekcji (76,8%) lub komunikacji z nauczycielami (74,1%). Niemal połowa wskazuje na aktywności polegające na kontaktach ze znajomymi czy rodziną za pomocą komunikatorów i czatów (48,2%), przygotowaniu do sprawdzianów i klasówek (47,7%) oraz korzystaniu z poczty e-mail (45,9%). Rzadziej niż co trzeci uczeń wspiera swoją edukację, wykorzystując sieć do poszerzania wiedzy (30,7%) oraz do tworzenia prezentacji (30,4%).

Wykres na temat aktywności nastolatków w sieci

 

W czasie wolnym od obowiązków szkolnych nastolatki najchętniej kontaktują się ze znajomymi i rodziną za pomocą komunikatorów i czatów internetowych (77,9%) oraz słuchają muzyki dostępnej w sieci (64,9%). Ponad połowa realizuje potrzeby rozrywkowe, takie jak granie w gry online (53,8%), oglądanie filmów i seriali (50,5%). Nieco mniej popularne jest wśród uczniów korzystanie z serwisów społecznościowych (47,8%) czy oglądanie filmów na YouTube (41,3%).

Z badań wynika, że młodzież bardzo rozdziela swój czas na naukę, poszerzanie wiedzy i na odpoczynek, w czasie wolnym od zajęć szkolnych rzadziej niż co trzeci z nich poszerza swoją wiedzę, poszukując treści dotyczących zainteresowań czy hobby (30,6%). Wśród nastolatków najpopularniejszy serwisem jest YouTube (87,8%) –umożliwiający zarówno słuchanie, jak i umieszczanie czy komentowanie publikowanych treści. Niemal tak samo często nastolatki deklarują użytkowanie serwisu społecznościowego Facebook i komunikatora Messenger (86,7%). Ponad 60% badanych korzysta z Instagrama (68,1%), bazującego na funkcji edycji filmów i zdjęć, które następnie można udostępniać szerokiej grupie odbiorców.

Wykres na temat aktywności nastolatków w sieci w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

W przypadku użytkowania internetu przez rodziców można zauważyć, że mają oni bardzo pragmatyczne podejście do sieci, najczęściej korzystają z poczty e-mail (87,0%) oraz narzędzi umożliwiających załatwianie spraw urzędowych lub płacenie rachunków (77,0%). Zdecydowana większość dorosłych ankietowanych robi zakupy online (68,8%) oraz nawiązuje kontakt ze znajomymi lub rodziną za pomocą komunikatorów lub czatów (56,2%). Wiedzę w ramach swoich zainteresowań poszerza nieznacznie więcej niż połowa respondentów (51,3%). Rodzice i opiekunowie, podobnie jak ich podopieczni, potrzebują internetu do korzystania z serwisów społecznościowych (43,2%), a nieco rzadziej podczas pomagania swoim dzieciom w nauce – przy przygotowywaniu do sprawdzianów i testów (42,4%) czy odrabianiu lekcji (38,9%). Rodzice częściej są aktywni online w mediach społecznościowych w związku z pracą zarobkową (38,1%) czy poszerzania wiedzy potrzebnej do pracy (32,1%). Z porównania odpowiedzi z poprzedniej edycji badania wynika, że wzrosła rola internetu we wszystkich obszarach aktywności dorosłych internautów.

Wykres dotyczący aktywności w sieci rodziców Nastolatków 3.0

Porównując poprzednie edycje badań Nastolatki 3.0 można wskazać, że utrzymuje się trend korzystania przez nastolatki z internetu w celach rozrywkowych i towarzyskich. W czasie wolnym od nauki młodzież użytkuje sieć przede wszystkim, aby odpocząć, posłuchać muzyki, komunikować się ze znajomymi za pomocą czatów lub grać w gry online. Deklaracje dotyczące popularności poszczególnych serwisów potwierdzają, że młodzi wybierają te narzędzia, które posiadają funkcje umożliwiające im spełnianie swoich potrzeb edukacyjnych i rozrywkowych. W dzisiejszych czasach media społecznościowe są powszechnie użytkowane, także przez dorosłych. Z badań wynika, że rodzice nastolatków mają praktyczniejsze podejście do nowych technologii niż ich podopieczni, co zapewne wynika ze specyfiki życia i pracy zawodowej dorosłych ludzi.

 

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w raporcie Nastolatki 3.0.

#internet #nastolatki 3 #rodzice nastolatków 3.0 #media społecznościowe

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/