Aktualności

Motywacje oglądania treści pornograficznych przez nieletnich

Artykuł / 15.12.2022

Motywacje oglądania treści pornograficznych przez nieletnich

Problem zaabsorbowania nieletnich przez treści typu pornograficznego dostępne w internecie staje się coraz bardziej powszechny i trudny do zatrzymania.

Internet to miejsce, które oferuje różnego typu treści, zarówno te wartościowe, wspierające w zdobywaniu edukacji i wiedzy o świecie, jak i te szkodliwe – prowadzące do uzależnień i negatywnie wpływające na rozwój młodych ludzi. Poszukując online różnorodnych materiałów, bardzo często automatycznie poprzez  systemy powiązywania treści trafiamy na te, których nie chcemy bądź nie planowaliśmy zobaczyć.

W raporcie NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej – trajektorie użytkowania” zadano pytanie o pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi w internecie. Co trzeci ankietowany wskazał, że po raz pierwszy zetknął się z tego typu treściami przypadkowo poprzez mechanizm powiązania stron (32,8%). Świadome poszukiwanie takich treści zadeklarował co szósty (16,5%) 16-latek oraz co czternasty 12- i 14-latek (7,0%). Duży wpływ na zdobywanie wiedzy o dostępie do materiałów o nacechowaniu seksualnym mają relacje rówieśnicze. Co siódmy starszy i co dziesiąty młodszy respondent pierwszy raz treści pornograficzne zobaczył na telefonie/komputerze kolegi bądź koleżanki.

Wiek respondentów to główna zmienna, jaka różnicuje powody, dla których dzieci i młodzież sięgają po pornografię dostępną w internecie. Nastolatki wymieniają różne motywacje, jednak ponad 40% z nich wskazuje, że najczęściej skłania ich do tego zwykła ciekawość. Bardzo duża część badanych ogląda treści o nacechowaniu seksualnym w związku z nadmiarem czasu wolnego, czyli z nudów (12 i 14 lat – 27,2%, 16 lat – 23,0%). Powody oglądania tego typu treści przez 16-letnią młodzież związane są głównie ze sferą biologiczno-seksualną, w tym m.in. z ciekawością, jaką budzi życie seksualne (22,3%). Starsi ankietowani zdecydowanie częściej niż młodsi oglądają treści o charakterze pornograficznym w celu odczucia podniecenia seksualnego (31,3%) i przyjemności (40,7%). W przypadku młodszych odbiorców zaraz po ciekawości i nudzie chęć oglądania pornografii wynika najczęściej z potrzeby odczuwania przyjemności (21,0%) bądź zainteresowania życiem seksualnym (18,6%). Co siódmy uczeń szkoły podstawowej przegląda tego typu materiały, aby odczuć podniecenie seksualne.

Dzieci, które zaczynają obcowanie z nieodpowiednimi treściami w młodym wieku, często w jednym momencie doznają wielu sprzecznych uczuć. Najmłodsi respondenci, kiedy oglądają treści o charakterze pornograficznym, przeznaczone głównie dla dorosłych, najczęściej czują zakłopotanie (22,8%) oraz zawstydzenie (23,7%), co siódmy odczuwa lęk (14,9%). Inaczej starsi ankietowani – wskazywali oni głównie na odczuwanie podniecenia seksualnego (33,1%), ciekawości (26,9%) oraz przyjemności (24,5%). Prawie co piąty 12- i 14-latek deklarował, że emocje, jakie towarzyszą mu w czasie oglądania takich treści, to ciekawość (19,2%), przyjemność (19,2%) oraz podniecenie seksualne (18,8%). Starsi ankietowani (16 lat) rzadziej niż ich młodsi koledzy podczas konsumpcji treści o charakterze pornograficznym odczuwają zawstydzenie (16 lat – 13,5% vs. 12-14 lat – 23,7%) czy lęk (16 lat – 9,6% vs. 12-14 lat – 14,9%) i jednocześnie prawie co piąty nastolatek deklaruje zakłopotanie (18,2%) w momencie oglądania takich treści.

#internet #raport #pornografia #nastolatki #motywacje #treści szkodliwe

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/