Aktualności

Młodzi użytkownicy sieci oceniają treści pornograficzne

Artykuł / 01.12.2022

Młodzi użytkownicy sieci oceniają treści pornograficzne

Młodzi ludzie oglądają w sieci bardzo wiele różnych materiałów, nawet te niedostosowane i nieodpowiednie dla ich wieku, pytanie jednak: jak je oceniają?

Pomimo faktu, że pewne treści są niezgodne z prawem, młodzież i dzieci deklarują łatwy i regularny dostęp do materiałów pornograficznych od najmłodszych lat. Natomiast wpływ, jaki może mieć na dzieci oglądanie pornografii w internecie, bardzo często zauważany jest dopiero po latach.

Na częstotliwość sięgania po tego typu treści bez wątpienia ma wpływ prosty i szybki dostęp do nich za pomocą różnego typu urządzeń podłączonych do internetu. Grupę najmłodszych odbiorców szkodliwych treści w badaniu NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania” poproszono o ocenę materiałów pornograficznych.

Z analizy odpowiedzi wynika, że tylko jeden na czterech 16-latków postrzega treści pornograficzne jako negatywne. Natomiast wśród odpowiedzi młodszych respondentów mniej niż połowa jednoznacznie wyraziła dezaprobatę dla takich treści w internecie (42,4%). Zdecydowanie mniej świadoma negatywnych konsekwencji oglądania pornografii jest starsza grupa badanych. Blisko co trzeci (29,6%) spośród ankietowanych 16-latków pozytywnie ocenia treści pornograficzne dostępne w sieci i tyle samo badanych z tej grupy wiekowej ma do tego neutralny – obojętny stosunek (29,9%). Zdecydowanie bardziej krytycznie do treści o charakterze seksualnym odnoszą się młodsi ankietowani w wieku 12. i 14. lat. Co siódmy młodszy respondent pozytywnie ocenia występowanie pornografii w sieci (14,5%), obojętnie wobec tego typu treści przechodzi co piąty z tej grupy zapytanych. Wątpliwości w ocenie szkodliwych treści pornograficznych ma prawie co piąty młody użytkownik internetu (23,5% –  12- i 14-latki). Jest to grupa, którą szczególnie warto uwrażliwiać na rozsądne korzystanie z tego typu źródeł i ich konsekwencji w przyszłości.

Nastolatki bardzo wysoko  oceniły łatwość dostępu do treści o charakterze pornograficznym w internecie. Jednak mając możliwość decydowania o jej powszechności wśród dzieci i młodzieży, niespełna 70% respondentów w wieku 12- i 14-latków stwierdziło, że ułatwianie dostępności młodym odbiorcom nie powinno mieć miejsca. Odmiennego zdania są starsi badani, którzy regularnie oglądają takie treści. Co piąty z nich chciałby, żeby dostępność treści pornograficznych była większa (20,1%) albo nie potrafi jednoznacznie wykazać swojej dezaprobaty bądź aprobaty dla popularyzacji tego typu treści wśród nieletnich odbiorców (20,8%).

Młodzi ludzie bardzo często mają świadomość, że aktorzy występujący w filmach pornograficznych nie wyglądają jak przeciętni ludzie, jak również, że życie seksualne przedstawiane w takich materiałach nie odzwierciedla rzeczywistych zachowań. Taką świadomość częściej deklarują jednak starsi respondenci (72,3%) niż najmłodsi uczestnicy badania (55,1%). Jeden na trzech (33,4%) 12- i 14-latków ma trudności z odpowiedzią na pytanie, czy seksualność przedstawiana w filmach pornograficznych jest taka jak w realnym życiu. Wątpliwości tego typu powinny zwrócić szczególną uwagę i uwrażliwiać na fakt, że młodsze dzieci, nieuświadomione w kwestiach filmowej fikcji, mogą błędnie odbierać i oceniać sceny seksualne w filmach o charakterze pornograficznym.

#nastolatki #internet #cyberzagrożenia #pornografia #raport #ocena treści

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/