Aktualności

Młodzi przyszłością internetu- Youth Internet Governance Forum w Polsce

Artykuł / 10.12.2021

Młodzi przyszłością internetu- Youth Internet Governance Forum w Polsce

Polska jest gospodarzem najważniejszego cyfrowego wydarzenia 2021 roku, do udziału stacjonarnie oraz za pomocą narzędzi online zarejestrowało się ponad 8 tysięcy osób, z 173 krajów.

Internet Governance Forum, w skrócie IGF (Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie organizowane z inicjatywy ONZ, umożliwia ono globalną dyskusję na temat perspektyw w rozwoju Internetu. Tegoroczna 16 edycja wydarzenia odbyła się w dniach 6-10 grudnia 2021 r. w Katowicach. Hasłem forum jest „Zjednoczony Internet” (Internet United) w rozumieniu jako sieć łącząca wszystkich swoich użytkowników w jedną społeczność odpowiedzialną za jej kształt i funkcjonowanie. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rządów, ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. O możliwościach i wyzwaniach stwarzanych przez Internet, a także o sposobach na pełne wykorzystanie jego potencjału dyskutowało kilka tysięcy osób z całego globu.

Na otwarciu wydarzenia premier Mateusz Morawiecki mówił:

Należę do pokolenia, które pamięta czasy bez telefonów komórkowych i internetu, ale nawet mnie wydają się one nierealne. Rewolucja cyfrowa dokonała się niemal niepostrzeżenie. Jeszcze pod koniec XX wieku trudno było sobie wyobrazić, że internet zdominuje nasze życie –  podkreślał premier Polski.

 

Natomiast IGF Młodych Polska to pomysł, który powstał w 2020 roku we współpracy z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym i jest to część IGF kierowana głównie do młodych dorosłych z całego Świata. Głównym celem inicjatywy jest stworzenie otwartego forum wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy młodymi ludźmi, ekspertami z różnych regionów i środowisk.

NASK jest patronem Youth Internet Governance Forum Poland oraz wydarzeń towarzyszących między innymi Project Youth Summit i Youth Summit Working Session. Podczas tego typu spotkań młodzi ludzie dyskutują o cyfrowej przyszłości, poszukują rozwiązań wielu problemów dotyczących rewolucji internetowej, rozważają ewentualne zagrożenia oraz planują konkretne działania (tzw. action points) do wykonania w następnym roku.

Dlaczego warto rozmawiać z młodymi ludźmi o internecie?

Z badań Nastolatki 3.0 zrealizowanych w 2020 roku wynika, że obniża się wiek inicjacji internetowej dzieci. A młodzież szkolna spędza eksplorując zasoby internetu średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. Doliczając do tego naukę online, czas spędzany przed ekranem wydłuża się do 12 godzin dziennie. Rok 2020 był niewątpliwie wyjątkowy pod względem tempa wprowadzanych zmian w zakresie cyfryzacji. W ciągu kilku tygodni internetowe aktywności stały się w wielu przypadkach jedyną efektywną i bezpieczną formą realizacji obowiązków, zaspokajania potrzeb, czy nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich. W badaniu zapytano uczniów miedzy innymi o ich plany zawodowe po zakończeniu edukacji szkolnej. Zawody oparte na wykorzystaniu technologii komputerowych i sieciowych chciałby wykonywać prawie co trzeci badany. Nieco więcej niż co piąty nastolatek (21,4%) ma jeszcze wątpliwości w jakiej branży chciałby pracować.

 

Wniosek, jaki płynie z tych danych, jest jednoznaczny: korzystanie z internetu stało się aktywnością permanentną, bo za pomocą swoich smartfonów dzieci i młodzież są stale online. Porównując otrzymane wyniki z danymi pochodzącymi z poprzednich edycji badania, obserwujemy stały wzrost liczby godzin poświęcanych na korzystanie z internetu. A co więcej  mając do wyboru szeroki wachlarz specjalności i zawodów, bardzo dużo młodych ludzi zastanawia się nad rozwojem swojej kariery w branżach IT.

Ważnym podsumowaniem roli młodych w gospodarce cyfrowej będą słowa dostępne na głównej stronie IGF Młodych Polska:

Otaczający nas świat zmienia się dynamicznie, czasem podążając w nieprzewidzianym wcześniej kierunku. Dlatego uważamy, że warto rozważać wpływ internetu w szerszej niż dotychczas perspektywie, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu wybieramy Zielony Internet jako jeden z głównych obszarów naszych działań. Wierzymy, że młodzi ludzie są ważnymi interesariuszami w dialogu na temat tego, jak skutecznie działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu internetem.

#2021 #IGF #NASK #nastolatki 3.0 #IGF Polska

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/