Aktualności

Koszt „cyfrowej wyprawki” w trakcie pandemii

Infografika / 13.09.2021

Koszt „cyfrowej wyprawki” w trakcie pandemii

Jakie rodzaje wydatków musieli ponieść rodzice w związku z przystosowaniem dzieci do edukacji online?

Doświadczenie wymuszonej edukacji zdalnej w trakcie pandemii wywarło wpływ na codzienność miliardów uczniów i ich rodzin na całym świecie. Jednym z praktycznych wymiarów tej zmiany była konieczność przystosowania środowiska domowego do tego, aby dzieci mogły odbywać nauczanie za pośrednictwem internetu. Obok wymogów lokalowych, takie okoliczności dla wielu rodziców (w szczególności tych posiadających więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym) oznaczały potrzebę zgromadzenia w domu dodatkowych sprzętów bądź uzyskania dostępu do usług sieciowych w odpowiednim standardzie.

W najnowszej edycji badania poproszono rodziców o określenie dodatkowych wydatków na sprzęt elektroniczny i usługi cyfrowe w celu umożliwienia dzieciom edukacji zdalnej spowodowanej zamknięciem szkół w roku szkolnym 2020-21.

Infografika - wydatki na edukację

Okazuje się, że średnio co trzeci rodzic (34,6%) twierdzi, że nie poniósł dodatkowych kosztów związanych z edukacją w warunkach pandemii. Jednak odsetek osób, które zadeklarowały takie zakupy jest znaczący. Najczęściej dorośli musieli kupić dodatkowy laptop (31,8%), a także akcesoria komputerowe takie jak: myszki, dyski przenośne itp. (19,8%) oraz drukarkę lub skaner (18,6%). Rzadziej rodzice i opiekunowie prawni wskazywali, że na potrzeby nauczania zdalnego (tj. w trakcie ograniczeń pandemicznych) nabyli kamerę (14,9%), konkretne oprogramowanie i aplikacje (7,0%), a także komputer stacjonarny (6,7%), smartfon (5,5%) czy tablet (3,8%).

Wyniki pokazują, że duża część rodzin była dobrze przygotowana na „wirtualizację” doświadczenia szkolnego. Jednocześnie dla części budżetów gospodarstw domowych z dziećmi pandemia mogła przełożyć się na rosnącą presję finansową. Wydatek rzędu 2-4 tysięcy złotych (rynkowa cena najtańszych modeli laptopów) w kontekście mediany wynagrodzeń w gospodarce (w 2020 r. wyniosła ona wg portalu wynagrodzenia.pl 5100 zł brutto) to kwota, która mogła negatywnie odbić się na kondycji finansowej wielu rodzin. Szczególnie w okresie niepewności zatrudnienia w trakcie lockdownów (np. w branży usług) nie można lekceważyć wpływu, jaki deficyt odpowiednich sprzętów mógł mieć na wyniki edukacyjne uczniów.

Więcej na temat doświadczeń uczniów i rodziców w trakcie ostatniego roku szkolnego przeczytać można w raporcie „Nastolatki 3.0” z 2021 r. i innych publikacjach Thinkstat.

 

 

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/