Aktualności

Kontrola rodzicielska w kontekście pornografii cyfrowej

Infografika / 02.02.2023

Kontrola rodzicielska w kontekście pornografii cyfrowej

Rozwój technologii cyfrowych, w tym internetu mobilnego, ułatwił dzieciom i młodzieży kontakt z treściami pornograficznymi. Jak według nastolatków reagują ne ten problem rodzice?

W badaniu „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania.” młodzi respondenci zostali zapytani o praktyczne zachowania ich rodziców wokół tematyki pornografii. Przede wszystkim tej, napotykanej w środowisku online. Ta część baterii pytań pozwoliła na eksplorację praktyk wychowawczych polskich rodziców.

Ponad połowa  (58,5%) nieletnich zapytana oto, czy kiedykolwiek temat pornografii był poruszany w rozmowie między nimi, a rodzicami udzielała odpowiedzi negatywnej. Co czwarty (23,9%) nigdy nie dostał jasnego sygnału od opiekunów o zabronieniu im zaznajamiania się z takowymi materiałami. Więcej niż co  trzeci (38,7%) młody internauta uważa, że sprawujący nad nimi opiekę dorośli nie potrafią w efektywny sposób monitorować tego, co robią oraz przeglądają online.

Analiza powyższych danych pokazuję, że kontrola rodzicielska jest niewystarczającym narzędziem do redukcji skali konsumpcji treści pornograficznych wśród dzieci i młodzieży. Taki wniosek sugeruje potrzebę budowy systemowych strategii wychowawczych z nastawieniem na większą aktywność i komunikację rodziców i opiekunów ze swoimi dziećmi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem zamieszonym na podstronie portalu ThinkStat.

 

#nastolatki #Badania NASK #pornografia #kontrola rodzicielska

Autor: Anna Jankiewicz

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/