Aktualności

Komunikacja za pośrednictwem SMS

Artykuł / 29.09.2022

Komunikacja za pośrednictwem SMS

Większość z nas na pewno wysłała w życiu chociaż jednego SMS-a, ale pewnie niewielu zastanawiało się, jak długa jest historia krótkiej wiadomości.

Geneza powstania SMS-ów

Za prekursora powstania SMS-a w dokładnie takiej formie, jaką znamy do dziś, przyjmuje się niemieckiego inżyniera Friedhelma Hillebranda. Nawiązał on do pomysłu funkcjonującego w teorii od 1982 roku, natomiast w 1984 roku, we współpracy z Francuzem, Bernardem Ghillebaertem, opracowali koncepcję krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Wówczas ilość informacji, jaką mogła pomieścić pojedyncza wiadomość, zawierała się w minimalnym limicie wynoszącym 128 bajtów. Limit wkrótce przybrał obowiązującą do dziś formę 160 znaków. Dlaczego dokładnie taka liczba?

Aby określić limit bajtów, Hillebrand poświęcił ogrom czasu na analizę kartek pocztowych. Jego dogłębne analizy pozwoliły mu dojść do wniosku, że idealną ilością informacji zawartych w SMS-ie będzie właśnie 160 znaków.

Pierwszy SMS

Pierwszy w historii tekst SMS-em został wysłany 30 lat temu, dokładnie 3 grudnia 1992 roku, przez inżyniera oprogramowania Neila Papwortha z Wielkiej Brytanii, zatrudnionego w firmie telekomunikacyjnej Vodafone. Telefony komórkowe nie posiadały wówczas klawiatur, dlatego wiadomość została wysłana przy pomocy stacjonarnego komputera. Jej odbiorca mógł ją jedynie odczytać, ale nie miał możliwości odpowiedzi. Pracownik Vodafone w celu wysłania wiadomości użył swojego komputera. Wiadomość wysłał do swojego dyrektora Richarda Jarvisa. Brzmiała ona: „Wesołych Świąt” i stała się znana jako pierwsza wiadomość SMS, jaką kiedykolwiek wysłano.

Nazwa SMS wywodzi się z angielskiego określenia „Short Message Service”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza krótką wiadomość tekstową. Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, tzw. esemesów, kojarzy się głównie z cyfrową siecią telefonii komórkowej. Jednakże tego typu usługa została także wprowadzona do sieci telefonii stacjonarnej. SMS wysyła się pod określony numer abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej. Obecnie wszystkie produkowane telefony komórkowe i niektóre telefony funkcjonujące w sieciach stacjonarnych – umożliwiają zarówno odbieranie, jak i wysyłanie wiadomości SMS. Maksymalna długość takiej pojedynczej wiadomości wynosi 160 znaków 7-bitowych, 140 znaków 8-bitowych lub 70 znaków 16-bitowych. Dzięki technologii CSMS w przypadku niektórych telefonów mogą być one dłuższe i sięgać ponad 900 znaków. Krótkie wiadomości tekstowe bardzo często są również wykorzystywane w celu uzyskania informacji z serwisów informacyjnych. Pod numer takiego serwisu w zależności od sieci, w jakiej zarejestrowany jest numer, wysyła się wiadomość z krótkim zapytaniem, a po chwili otrzymuje się wiadomość zwrotną.

Z prognoz korporacji Jupiter wnioskować można, że w 2022 roku globalny rynek wiadomości SMS typu A2P (aplikacja do osoby) osiągnie 48,77 miliarda dolarów przychodu. Zdominowany będzie przez Amerykę Północną. Liczba ta obejmuje przychody z formatów wiadomości biznesowych SMS, RCS i OTT dla następujących sektorów: bankowość, sprzedaż biletów, opieka zdrowotna, płatności za treści, reklama i handel detaliczny.

RCS (Rich Communication Services) to nowy standard komunikacji mobilnej rozwijany przez GSMA (międzynarodowa organizacja zrzeszająca operatorów GSM) oraz Google. Standard RCS łączy w sobie funkcje znane z komunikatorów internetowych z szybkością i przystępnością tradycyjnych wiadomości tekstowych.

OTT oznacza „Over-the-top”. OTT, niekiedy nazywany telewizją strumieniową, odnosi się do danych przesyłanych przez internet z pominięciem tradycyjnych mediów (telewizji kablowej).

Z kolei SMS A2P to wiadomość, w której odbiorca nie musi odpowiadać, co jest często wykorzystywane przez firmy do komunikacji z konsumentami.

Wiadomości SMS przechodzą ciągłą transformację, a w dzisiejszych czasach zdominowanych przez dostęp do internetu użytkownicy smartfonów wysyłają do siebie głównie wiadomości, korzystając z alternatywnych i bezpłatnych programów, takich jak iMessage, Facebook Messenger lub WhatsApp.

#komunikacja #smarfon #SMS #telefon komórkowy #wiadomość

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/