Aktualności

Komunikacja SMS w Polsce

Artykuł / 08.12.2022

Komunikacja SMS w Polsce

3 grudnia minęło dokładnie 30 lat odkąd wysłano pierwszą na świecie wiadomość SMS. Jak historia komunikacji za pomocą krótkiej wiadomości rozwijała się w Polsce ?

W naszym kraju możliwość wysłania SMS-ów pojawiła się w 1996 roku. A historycznego pierwszego SMS-a w Polsce wysłano 3 marca 1997 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że w Polsce sieć telefonii komórkowej zaczęła rozwijać się dopiero w 1992 roku, za co odpowiedzialny był wtedy Centertel, który w 1996 roku zamienił się w Plusa. Pierwsze abonamenty i umowy umożliwiające komunikację za pomocą telefonów komórkowych były dostępne tylko dla posiadaczy kart kredytowych lub po przedstawieniu zaświadczenia o zarobkach. Z czasem zmieniono te obostrzenia, przełomowym czasem było pojawienie się telefonii na kartę, użytkownikom udostępniono również możliwość wysyłania SMS.

W drugiej połowie lat 90. Polska miała już dwóch operatorów  wspomniany już Plus oraz Erę. Operator Plus miał wówczas ok. 400 tysięcy abonentów, co w tamtym czasie oznaczało pokrycie zasięgu blisko 70 % powierzchni Polski. Według danych GUS, dwie dekady później, w 2016 roku w naszym kraju było już 54,7 mln abonentów i użytkowników telefonii mobilnej.  Co oznaczało, że na  jednego obywatela przypadała więcej niż jedna usługa mobilna. Patrząc na rozwój usług teleinformatycznych Polacy naprawdę przywykli do komunikacji tekstowej i trudno byłoby nam z tego zrezygnować. Co ciekawe standard SMS ma już ćwierć wieku, a zmiany jakie w nim zaszły są naprawdę niewielkie.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny poinformował, że w 2010 roku zostało wysłanych aż 6 biliardów wiadomości. Co oznacza, że w ciągu minuty wysyłano ok. 200 tysięcy SMS-ów. To właśnie 2010 rok został wskazany jako  ten , w którym był szczyt popularności wiadomości SMS.

Według raportu pt.: „Komunikacja SMS w Polsce- 6 edycja” zrealizowanego na przełomie 2019/2020 roku przez firmę Biostat wynika, że z funkcji SMS korzystają prawie wszyscy (93,9%) uczestnicy badania. Najczęściej SMS-y wysyłają osoby w wieku 25-34 lata ponad 75% zapytanych w tym wieku wysyła je codziennie. Na drugim miejscu znalazła się grupa wiekowa 18-24 lata, w której codzienną praktykę wysyłania SMS potwierdza 69% badanych. Średnio codziennie wiadomości SMS wysyłało 64,8% wszystkich badanych. Ankietowani doceniają krótkie wiadomości tekstowe, głównie za szybkość (50,5%), niski koszt (48,6%), niezawodność w dostarczeniu komunikatu (42,5%) oraz łatwy dostęp (41,4%).

Natomiast według badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumenckich zrealizowanych w 2021 roku na zlecenie UKE wynika, że ludzie coraz częściej korzystają z możliwości, jakie w przypadku komunikacji daje internet. Na pytanie dla jakiej z usług komunikatory internetowe stanowią najpoważniejsze zagrożenie blisko co drugi ankietowany wskazał, że dla połączeń głosowych (48,4%). Na drugim miejscu na liście usług zagrożonych znalazły się SMSy- wskazał je ponad co trzeci badany (35,4%). Z tych badań wynika również, że ponad połowa (54,7%) Polaków uważa za bardziej funkcjonalną komunikację za pośrednictwem ruchomej sieci telekomunikacyjnej (np. SMS) niż komunikację poprzez komunikatory internetowe (43,3%). Zalety, jakie respondenci najczęściej postrzegają w korzystaniu z komunikatorów internetowych to głównie darmowość aplikacji (69,1%) oraz możliwość komunikacji w momencie braku zasięgu telefonii ruchomej (53,4%).

Jak te dane przekładają się na ogólne podejście do tradycyjnej ruchomej telekomunikacji a komunikacji internetowej?

Według danych UKE  z połączeń głosowych w pakiecie usług tradycyjnych prawie zawsze korzysta niespełna co trzeci Polak (31,0%). Częstsze korzystania z usług tradycyjnych, ale korzystanie również z połączeń głosowych przy użyciu internetu, wskazał dokładnie co trzeci zapytany (33,3%). Użytkownie głównie z usług komunikacji głosowej za pomocą internetu zadeklarował ponad co dziewiąty zapytany (9,4%). W przypadku wysyłania wiadomości SMS sytuacja ma się trochę gorzej prawie zawsze z tradycyjnej możliwości komunikacji SMS korzysta co siódmy Polak (14,5%) natomiast częste lub prawie każdorazowe korzystanie z komunikacji za pomocą wiadomości w komunikatorach korzysta  w sumie 37,1%. Natomiast jeśli mowa o wiadomościach MMS 23,3% osób badanych wysyłając zdjęcia zawsze korzysta z komunikatorów.

#komunikacja internetowa #komunikacja #SMS #komunikacja SMS

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/