Aktualności

Jak (i czy w ogóle) pandemia zmieniła internetowe zwyczaje Polaków?

Artykuł / 14.01.2022

Jak (i czy w ogóle) pandemia zmieniła internetowe zwyczaje Polaków?

Pandemia Covid-19 trwa w Polsce już niemal dwa lata. Ludzie w trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo innych, musieli zmienić swoje dotychczasowe nawyki. Przyjmując do wiadomości negatywne skutki pandemii, można jednak stwierdzić, że większość ludzi szybko dostosowała się do nowej rzeczywistości.

Prawie dwa lata życia z pandemią spowodowały zmniejszenie intensywności wielu działań w każdej grupie wiekowej i zawodowej. W minionym roku, w trudnych okolicznościach wielu Polaków nauczyło się korzystać z wielu cyfrowych udogodnień, między innymi załatwiania spraw urzędowych przez internet, dokonywana operacji bankowych czy robienia zakupów przy pomocy narzędzi online. Polacy utraciwszy możliwość bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, przy pomocy popularnych platform internetowych zintensyfikowali w utrzymywanie kontaktów z bliskimi na odległość.

Pojawiła się niespodziewanie, dotknęła całych społeczności i wszystkich obszarów naszego życia: rodziny, pracy, relacji z bliskimi osobami. Ogranicza ona naszą zwykłą aktywność, nie pozwalając na zadbanie o siebie w dawny, naturalny dla nas sposób.- w raporcie Polacy rok po wybuchu pandemii SARS-CoV-2 mówi dr hab. n. zdr. Monika Talarowska

 

2020 do 2021 – Polski rok z pandemią

Według danych raportu Hootsuite platformy do zarządzania mediami społecznościowymi przeprowadzonego na początku 2021 roku, że ludność w Polsce liczyła 37,82 mln. Między styczniem 2020 a styczniem 2021 roku populacja uległa pomniejszeniu o 45 tysięcy (-0,1%). Na początku ubiegłego roku w Polsce było 31,97 mln internautów. W porównaniu z rokiem 2020 liczba wzrosła o 1,3 mln (+4,4%). Dokładnie rok temu w naszym kraju było 25,90 mln użytkowników mediów społecznościowych. W latach 2020-2021 odnotowany wzrost o 2,5 mln (+11%). Użytkownicy internetu w Polsce w ubiegłym roku stanowili 68,5% całej populacji. Nasi rodacy w styczniu 2021 wykonali 52,76 mln połączeń mobilnych. W porównaniu ze styczniem 2020 liczba połączeń mobilnych wzrosła o 728 tys. (stanowiła 139,5% ogółu ludności).

Źródło: Wykres z portalu Empemedia Skuteczna Komunikacja

Wyniki z raportu Hootsuite 2021 wskazują również, że Polki i Polacy w przeciągu roku od wybuchu pandemii spędzali w sieci 6 godziny 44 minut na dobę, z czego 1 godzinę i 59 minut będąc aktywnymi użytkownikami social mediów.

 

Wbrew powszechnym obawom, zapowiadającym trwałe i długoterminowe zmiany sposobu zachowania i codziennego życia, badanie pokazuje, że w drugiej połowie 2021 r. nie utrzymała się przynajmniej część z nich. – czytamy w raporcie Digital Consumer Trends 2021

 

Według badań Digital Consumer Trends 2021 realizowanych w październiku 2021 na próbie 2000 polskich konsumentów w wieku 18-65 lat, jedną z czynności, gdzie zanotowano największą zmianę w porównaniu 2020 roku z 2021, jest poszukiwanie najnowszych informacji, wiadomości w przestrzeni online. W 2020 r. 51% pytanych przyznawała, że częściej niż przed COVID-19 zajmują się taką aktywnością. Natomiast w 2021 tak deklarowało już tylko 25% ankietowanych. Z deklaracji respondentów wynika, że w porównaniu z rokiem 2020 wzrosło o 32% posiadanie inteligentnych zegarków, natomiast monitorów aktywności fizycznej o 24%. Ta zmiana widoczna jest szczególnie wśród respondentów w grupie wiekowej 25-34 (wzrost o 44% 2020 rok do 2021 roku). Wyniki badanie Deloitte pokazuje również, że dla ponad połowy Polaków jednym z najważniejszych kryteriów przy zakupie telefonu okazała się żywotność baterii.

Powszechne w pandemii wykorzystanie różnych narzędzi zdalnych związane było ze znacznym wzrostem zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa prywatnych danych. Jest to istotne, ponieważ większość uczestników badania deklarowała, że akceptuje wszelkie pliki cookies i przekazuje dane do aplikacji, prawie 30% robi tak zawsze, a 62% czasami. Co czwarty z ankietowanych Polaków nie zastanawia się w ogóle nad tymi kwestiami lub nie posiada wiedzy, że istnieją możliwości akceptacji wybranych zgód na zbieranie danych o aktywności w sieci. Niespełna 10% respondentów jest świadomych możliwości korzystania z przeglądarki, która uniemożliwia udostępnianie.

Intensywność korzystania z social media, według danych z raportu Deloitte, spadła z 41% na 24%, głównie w grupie wiekowej 55-65 (2020 z 40% na 2021 – 18%). Podobnie stało się w przypadku korzystania z bankowości elektronicznej (spadek z 40% do 27%), szczególnie w grupie 55+. Respondenci nie zgłosili zmian w częstotliwości i charakterze sposobów oglądania filmów i seriali przez Internet (niewielki spadek z 25% na 23% rok do roku). Ciekawy jest jednak  fakt, że w przypadku najmłodszej kohorty badawczej (18-24) odnotowano w kategorii oglądanie filmów i seriali spadek z 51% w 2020 na 32% w 2021.

#2021 #pandemia #media społecznościowe #społeczeństwo informacyjne #2020 #rynek cyfrowy

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/