Aktualności

Jak dzieci i młodzież dbają o swoją prywatność w sieci?

Artykuł / 31.03.2022

Jak dzieci i młodzież dbają o swoją prywatność w sieci?

Internet to doskonałe miejsce dla rozwoju działalności cyberprzestępców. Wraz z rozwojem nowych technologii rośnie liczba zagrożeń związanych z utratą prywatności, a najbardziej narażone na utratę danych w sieci są dzieci.

Według ankiety przeprowadzonej przez IPSOS i CIGI pod koniec 2018 roku, a których wyniki można znaleźć na portalu Statista, internauci we wszystkich regionach świata coraz bardziej martwią się o swoją prywatność w Internecie.

Z zaprezentowanych danych wynika, że tylko co czwarty internauta nie obawia się o swoją prywatność (74%- wybrało odpowiedź twierdzącą). Najbardziej zaniepokojeni są mieszkańcy USA. W Stanach Zjednoczonych 83% internautów coraz bardziej martwi się o swoją prywatność w sieci. W przypadku mieszkańców Europy najbardziej obawiają się ankietowani z Francji i Włoch – 78% respondentów martwi ich prywatność w Internecie, podczas gdy w Niemczech czy Rosji mniej internautów wykazuje takie obawy – odpowiednio 67% i 61%.

Grupa użytkowników najbardziej narażonych na utratę danych to szczególnie młodzi użytkownicy sieci, często nieświadomi istniejących w Internecie zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Według raportu z badań zrealizowanych w 2012 roku przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO wśród dzieci w wieku 11-12 lat oraz 15-16 lat wynika, że tylko co czwarty uczeń wie, gdzie się zgłosić, jeśli jego prywatne dane zostaną w sieci naruszone.

Jednym z pytań w badaniu GIODO było wskazanie działań podejmowanych przez dzieci i młodzież celem ochrony swoich danych osobowych. Tylko nieliczni – blisko 40% wszystkich badanych dzieci i młodzieży czyta politykę prywatności czy warunki korzystania ze stron internetowych, które odwiedza. Badania wykazały, że uczniowie zachowują dużą ostrożność w przypadku korzystania z portali społecznościowych. Blisko trzy czwarte uczniów zmienia (dostosowuje do swoich potrzeb) domyślne ustawienia prywatności na portalach społecznościowych. Natomiast 69% uczniów robi podgląd swojego profilu utworzonego na portalu społecznościowym, udostępnionego publicznie. Jedynie co trzeci zapytany nastolatek (33,41%) wskazał, że posługuje się nieprawdziwymi danymi osobowymi w trakcie korzystania z chat-roomów, forów czy blogów, zaś tylko 18,5% badanych uczniów utworzyło fałszywy profil z nieprawdziwymi danymi. Usuwanie wiadomości spam oraz wiadomości otrzymanych z nieznanego źródła zadeklarowało 71,79% uczniów. Natomiast dwóch na trzech uczniów (65,43%) deklaruje, że żąda usunięcia informacji o sobie, zamieszczonych w Internecie przez inną osobę. Co trzeci (33,41%) nastolatek domniema, że rodzice sprawdzają, co robi w Internecie.

Jeden z obszarów będących przedmiotem badania w przypadku raportu „Nastolatki 3.0” realizowanego w 2020 roku w NASK dotyczył kwestii związanych z postawami i stosunkiem respondentów do kwestii rozumienia oraz zachowania prywatności w Internecie. Nastolatków poproszono o odpowiedź na pytanie o to, jakie metody ochrony prywatności na ogół stosują. Najczęstsze deklaracje dotyczyły wykorzystywania logowania wieloetapowego (42,5%). Więcej niż jedna trzecia nastolatków wskazała, że usuwa historię wyszukiwania (38,1%). Natomiast co trzeci zapytany zadeklarował używanie przeglądarek automatycznie chroniących prywatność (34,1%) oraz podawanie nieprawdziwych informacji (32,6%). Z mniejszą częstotliwością respondenci zaznaczali odpowiedzi takie jak: unikanie stron i aplikacji wymagających podania danych osobistych (25,6%). Często zmienia hasło ponad co piąty(22,9%), tyle samo nastolatków deklaruje włączanie trybu przeglądania prywatnego (22,5%). Bardziej zaawansowane metody ochrony, typu stosowanie narzędzi ukrywających adres IP, wskazało 18,1% młodych ludzi. Jedynie 7% badanych używa z kolei komunikatorów, które automatycznie szyfrują przesyłane wiadomości.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre wskazywane przez nastolatki odpowiedzi (używanie trybu prywatnego, czyszczenie historii wyszukiwania) odnoszą się do ochrony prywatności, która polega na zachowaniu poufności swoich internetowych aktywności względem osób, korzystających z tego samego urządzenia lub sieci Wi-Fi (czyli np. rodziców czy rodzeństwa). W odpowiedziach na pytanie o stosowane metody ochrony prywatności widoczna jest zmiana w porównaniu z edycją realizowaną w 2018 r. Istotnie zmniejszył się odsetek wskazań usuwania historii wyszukiwania (z 54,2% do 38,1%), wzrósł zaś poziom deklaracji stosowania logowania wieloetapowego (z 31,9% do 42,5%).

#prywatność #nastolatki 3.0 #bezpieczeństwo w sieci #ochrona prywatności

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/