Aktualności

Jak często młodzi ludzie sięgają po treści pornograficzne dostępne w internecie?

Artykuł / 03.11.2022

Jak często młodzi ludzie sięgają po treści pornograficzne dostępne w internecie?

Rozwój darmowego i ogólnodostępnego internetu sprzyja sięganiu przez młodzież po szkodliwe treści, często o nacechowaniu seksualnym.

Mając na uwadze, jak wiele czasu młodzi ludzie poświęcają na aktywności online i z jak wielu stron korzystają, na pewno narażone są także na obserwowanie treści o niepożądanym dla ich młodego wieku charakterze, w tym treści pornograficzne.

Zdecydowanie wpływ na częstotliwość sięgania przez młodych ludzi po treści pornograficzne może mieć łatwość dostępu do tego typu treści. Szczególnie dużym zagrożeniem jest to dla młodych i ciekawych świata ludzi. W raporcie NASK na temat konsumpcji treści o charakterze pornograficznym wynika, że według uczestników badania popularność oraz oglądalność treści o charakterze seksualnym jest częsta wśród rówieśników z klasy, nie sięga po nie tylko co trzeci (33,6%) nastolatek.

Według młodych respondentów wśród ich kolegów i koleżanek z klasy mniejsze zainteresowanie materiałami pornograficznymi występuje wśród 12- i 14-latków (40,5%) niż 16-latków, gdzie tylko co piąty nie ogląda tego typu treści (19,7%). Co piąty respondent w wieku 16 lat wskazał, że jego koledzy lub koleżanki oglądają takie treści w internecie kilka razy dziennie (20,6%) bądź kilka razy w ciągu tygodnia (20,9%). Niewiele lepsza jest sytuacja wśród młodszych respondentów. Codziennie z materiałami o charakterze seksualnym ma do czynienia jeden na ośmiu młodszych badanych, natomiast co dziewiąty 12- i 14-latek kilka razy w tygodniu.

W dalszej kolejności nastolatków, którzy zadeklarowali oglądanie treści pornograficznych, zapytano, jak często sięgają po tego typu materiały. Z ich odpowiedzi wynika, że są to bardzo regularne praktyki. Codzienną praktykę oglądania filmów bądź zdjęć o nacechowaniu pornograficznym deklaruje niewiele mniej niż co czwarty (23,9%) starszy respondent oraz ponad co piąty (21,5%) najmłodszy ankietowany. Warto zauważyć, że więcej niż raz dziennie ogląda takie treści co ósmy (12,9%) starszy respondent i co siódmy (14,5%) młodszy badany. Nastolatki i dzieci oglądające materiały o charakterze pornograficznym najczęściej robią to kilka razy w tygodniu – na taką systematyczność wskazał co siódmy (14,1%) 12- i 14- latek i co czwarty 16-latek (24,3%) Tylko co piąty 12- i 14-latek oraz co ósmy 16-latek wskazał, że z treściami o charakterze seksualnym spotyka się raz w roku bądź rzadziej.

Respondenci, mając do oszacowania częstotliwość oglądania treści pornograficznych, wskazali, że w przeszłości częściej niż teraz stykali się z takimi materiałami (46% 12- i 14-latków i 49% 16-latków). Ponad co piąty młodszy uczestnik badania zadeklarował, że wcześniej miał sposobność oglądać treści pornograficzne, ale aktualnie już tego nie robi. Takiej odpowiedzi udzielił jedynie co ósmy (12,7%) starszy respondent. Prawie co piąty 16-latek i niespełna co ósmy (12,2%) 12- i 14-latek twierdzi, że jego praktyki oglądania treści pornograficznych są niezmienne. Natomiast jeśli badani sięgają po takie treści częściej, niż mieli to w zwyczaju w przeszłości, to chętniej robią to młodsze (11,2%) niż starsze (8,8%) dzieci. Na mniej intensywne niż kiedyś, ale jednak ciągłe korzystanie z treści o charakterze seksualnym w internecie, wskazał co piąty najmłodszy uczestnik sondażu oraz ponad co trzeci starszy respondent.

#raport #pornografia #Badania NASK #częstotliwość #dzieci #nastolatki

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/