Aktualności

Internetowa przemoc słowna wobec nastolatków na przestrzeni lat

Infografika / 16.08.2021

Internetowa przemoc słowna wobec nastolatków na przestrzeni lat

Na podstawie trzech edycji badania „Nastolatki 3.0” prześledzić można tendencje w zakresie najczęstszych przejawów internetowej agresji słownej wobec polskich uczniów.

Powszechność korzystania z internetu przez dzieci i młodzież wiąże się nie tylko z szeregiem korzyści, ale i realnymi zagrożeniami. Dotyczą one zarówno kwestii technologicznych, np. związanych ze złośliwym oprogramowaniem, jak i międzyludzkich, takich jak kontakt ze szkodliwymi treściami czy angażowania się przez nastolatki w ryzykowne zachowania bądź relacje. Niezależnie od typu zagrożenia wiąże je jedno – niosą za sobą konsekwencje w różnych sferach życia: fizycznej, psychicznej i społecznej.

Te obszary ryzyka mają szczególne znaczenie dla osób młodych. Zagadnienia z nimi związane są od lat przedmiotem diagnozy realizowanej w ramach projektu Nastolatki 3.0. Wyniki najnowszego badania wskazują, że przemoc w internecie to wciąż dla uczniów zjawisko powszechne. Zdecydowana większość respondentów natknęła się na przejawy przemocy internetowej kierowanej do siebie lub innych, takie jak wyzywanie, straszenie, prześladowanie, oczernianie, poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu urządzeń mobilnych. Powodów do troski dostarczają w szczególności odpowiedzi uczniów na pytania dotyczące bycia celem takich ataków. Prawie co czwarty nastolatek deklaruje (23,4%), że osobiście doświadczył takiego zachowania. Jednocześnie co piąty (20%) badany udziela odpowiedzi „trudno powiedzieć”, co może wskazywać na: brak zrozumienia samego zjawiska (mało prawdopodobne), brak otwartości do udzielenia szczerej odpowiedzi lub obniżenie wrażliwości i większą tolerancję na agresję online.

Bezpośrednie doświadczenie przemocy internetowej nie dotyczy jedynie połowy respondentów (56,2%). Dzięki wieloletniemu charakterowi projektu „Nastolatki 3.0” możliwa jest także szczegółowa obserwacja trendów internetowego „hejtu”, którego doświadczają w sieci polscy uczniowie. W tym celu kwestionariusz zawierał pytanie o osobiste doświadczenie bycia obiektem poszczególnych typów internetowej agresji słownej.

najczęstsze formy przemocy słownej w sieci wg nastolatków

 

Od lat Polscy uczniowie najczęściej w sieci  są ofiarami zachowań takich jak wyzywanie, ośmieszanie czy poniżanie. Dane porównawcze z edycji przeprowadzonych w latach 2016–2020 wskazują, że całościowo zjawisko przemocy słownej w internecie utrzymuje się na stabilnym poziomie. Stosowane przez internautów formy przemocy (takie jak wyzywanie, ośmieszanie czy poniżanie) w kolejnych badaniach notują podobne poziomy wskazań. W niektórych kategoriach zaobserwować można jednak niewielką tendencję wzrostową. Tak jest w przypadku zjawiska poniżania i ośmieszania uczniów, których popularność na przestrzeni lat rośnie.
Więcej na temat korzystania przez uczniów z internetu w świetle m.in. badań „Nastolatki 3.0” przeczytać można w naszych raportach.

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/