Aktualności

Dzień Nauczyciela – dlaczego nastolatki lubią chodzić do szkoły?

Artykuł / 15.10.2021

Dzień Nauczyciela – dlaczego nastolatki lubią chodzić do szkoły?

14 października przypada największe polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego potocznie nazywane Dniem Nauczyciela. Jakie podejście do edukacji i szkoły ma polska młodzież oraz jaki na to wpływ miała pandemia Covid-19?

Po długim czasie edukacji zdalnej czy hybrydowej nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęto w sposób tradycyjny (ze stacjonarnym udziałem uczniów na lekcjach w szkole). Aktualnie z dystansem można spojrzeć na czas pandemii i nowej sytuacji edukacyjnej, w której musieli znaleźć się nauczyciele, uczniowie, a także rodzice. Pedagodzy w krótkim czasie zmuszeni byli dostosować swoje metody oraz oficjalne programy nauczania do warunków, które uniemożliwiały bezpośredni kontakt z wychowankami. Według opinii nastolatków nauczyciele bardzo dobrze sobie poradzili w nowej pandemicznej rzeczywistości. Pomimo iż czas pandemii wymusił na uczniach spędzanie wielu godzin w domu bez możliwości (lub ze zdecydowanym ograniczeniem) kontaktów społecznych, ponad 60% nastolatków pozytywnie ocenia poziom edukacji zdalnej, a ponad 70% dobrze ocenia organizacje szkolną.

 

Z badań Nastolatki 3.0 realizowanych przez NASK wynika, że pomimo zadowolenia z poziomu i organizacji zajęć online  nastolatkowie jednak nie chcieliby przenieść większości zajęć szkolnych do trybu online. Wskazują na to deklaracje prawie połowy uczniów (45,3%). Niezdecydowany jest co siódmy nastolatek – 15,9% badanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. Niespełna 40% młodych ankietowanych jest pozytywnie nastawionych do zdalnego nauczania i chciałoby realizować większą część aktywności szkolnych w trybie online. Ponad co czwarty nastolatek (28,1%) zaznaczył, że brakuje mu podróży do szkoły, a co trzeciemu ankietowanemu uczniowi brakowało w czasie pandemii bezpośrednich kontaktów z nauczycielami (33,6%).

 

Z innych badań realizowanych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wynika, że średnio prawie 80% młodszych uczniów (klasy 2. szkoły podstawowej) jest zadowolonych ze szkoły. To pozytywne nastawienie obejmuje m.in. stopień ich satysfakcji ze szkoły, osiągnięć, jakie mają w nauce, postrzegania szkoły jako przyjaznego miejsca oraz ich relacje z nauczycielami. Podobne badanie zostały zrealizowane prawie 20 lat temu (dokładnie w 2003 roku) przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i pokazały znacznie niższy wynik 70,4 % vs. 2021 wynik 77,8%. Z danych można zaobserwować również, że wiek uczniów koreluje z satysfakcją i pozytywnym ocenianiem szkoły, wraz z wiekiem to chłopcy bardziej lubią szkołę niż dziewczynki. Jak również lepsze zdanie o szkole wskazywali uczniowie z terenów wiejskich.

#edukacja #edukacja zdalna #nauczyciele #nastolatki 3.0

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/