Aktualności

Dostęp młodzieży do treści pornograficznych – ocena zjawiska

Artykuł / 20.10.2022

Dostęp młodzieży do treści pornograficznych – ocena zjawiska

Rozwój technologii cyfrowych, w tym internetu mobilnego, niewątpliwie ułatwił dzieciom i młodzieży kontakt z treściami pornograficznymi.

Walorem posiadania internetu jest głównie natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy materiałów i treści. Niestety wśród tych treści znajdują się także materiały pornograficzne, które dzięki internetowi dziecko może oglądać w dowolnym miejscu, nawet w zaciszu swojego pokoju, bez wiedzy rodziców.

Z badań zrealizowanych przez NASK wynika, że nastolatki nie mają problemów z dostępem w internecie do treści o charakterze pornograficznym.

Blisko trzech na czterech ankietowanych, zarówno wśród starszej młodzieży (73,0%), jak i młodszych respondentów (71,1%), zadeklarowało łatwość dostępu do zdjęć i filmów o charakterze pornograficznym (72,3%). Trudności w odnalezieniu w sieci takich treści wskazało jedynie 6% zapytanych uczniów. (patrz Wykres 1).

Jak już wiemy, dostęp do treści pornograficznych w internecie, który często ma szkodliwy wpływ na dzieci i młodzież, jest łatwy, a tym samym bardzo powszechny. Materiały o takim charakterze bez problemu można znaleźć przypadkowo podczas korzystania z wyszukiwarek internetowych (55,2%). Częściej na ten fakt wskazywały młodsze dzieci (57%) niż starsi uczestnicy badania (52%).

Na drugim miejscu w popularności dostępu znalazła się indywidualna wymiana wiadomości poprzez social media – zadeklarował tak co drugi nastolatek (51,4%). Prawie co dziesiąty (9,5%) ankietowany młody użytkownik sieci dostrzega sposobność natknięcia się na treści o charakterze seksualnym podczas grania w popularne gry online. Najmniejsze narażenie (do 5%) na kontakt z niepożądanymi treściami według respondentów występuje w serwisach typu YouTube i serwisach streamingowych oraz na ogólnie dostępnych forach i portalach dyskusyjnych.

Co ważne, z racji tego, że nastolatki dostęp do treści pornograficznym oceniły jako łatwy, zapytano ich o to, czy kiedykolwiek w życiu widzieli takie treści. Z danych wynika, że ponad połowa nastolatków w Polsce widziała online materiały o charakterze seksualnym. Zdecydowanie częściej zdarzyło się zobaczyć tego typu materiały w internecie 16-latkom (prawie 70% odpowiedzi pozytywnych). Młodsi respondenci częściej wskazywali odpowiedzi negatywne (35,2%), jednak to nie zmienia faktu, że niespełna połowa (45,6%) z nich widziała już treści pornograficzne w sieci. W kontekście oglądania takich treści ważne jest również prawidłowe oszacowanie, czy to, co dzieci i młodzież widzą w sieci, jest pornografią. Badania wskazują, że prawie co piąty 12- i 14-latek oraz co siódmy 16-latek nie potrafi jednoznacznie oszacować, czy treści seksualne, na które natknął się w internecie, można zaliczyć do pornograficznych.

#raport #badania nad internetem #cyberzagrożenia #pornografia #nastolatki #Badania NASK

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/