Aktualności

Czy rodzice wiedzą, że ich dziecko doświadcza cyberprzemocy?

Artykuł / 14.04.2022

Czy rodzice wiedzą, że ich dziecko doświadcza cyberprzemocy?

W XXI wieku dzieci i młodzież muszą zmagać się z różnymi formami nękania – nie tylko na szkolnym boisku,  ale również i w świecie cyfrowym.

Cyberbullying (cyberprzemoc) – według definicji to forma stosowania przemocy poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego.

Jest to forma nękania poprzez cyfrowe środki komunikacji, takie jak wiadomości tekstowe, fora internetowe, czaty i media społecznościowe. W przeciwieństwie do nękania w prawdziwym życiu, nękanie online wykorzystuje anonimowość Internetu, a także możliwość szybkiego rozpowszechniania informacji, zdjęć lub fake newsów wśród dużych grup ludzi.

Cyberprzemoc pojawia się coraz częściej w naszych społecznościach i jej stosowanie ma na celu wyłącznie krzywdzenie innych osób. Chociaż badania dowiodły, że cyberprzemoc pociąga za sobą szereg poważnych skutków, nadal nie znamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących jej oddziaływania.

W dzisiejszych czasach, pomimo iż młodzi ludzie na ogół wydają się zadowoleni z mediów społecznościowych – niezależnie od tego, czy wykorzystują go do kontaktu ze znajomymi, pisania wiadomości, publikowania zdjęć na Instagramie – Internet ma też ciemną stronę. Cyberprzemoc jest poważnym problemem, biorąc pod uwagę fakt, że sprawcy czasem są i mogą pozostać anonimowi. Biorąc pod uwagę, jak rozwija się rynek technologii i jak wszechobecne wśród nastolatków stały się smartfony oraz media społecznościowe, rodzi się pytanie: jak powszechna jest dziś cyberprzemoc?

W 2018 roku Ipsos przeprowadził ankietę wśród rodziców z 28 krajów, aby dowiedzieć się, czy z cyberprzemocą spotkały się dzieci. Według danych blisko jeden na pięciu rodziców na całym świecie twierdzi, że jego dziecko doświadczyło cyberprzemocy przynajmniej raz w 2018 roku. Najwyższe przypadki tego problemu odnotowano w Indiach, gdzie ponad jedna trzecia rodziców (37%) stwierdziła, że ich dzieci zostały dotknięte cyberprzemocą. Z tej liczby 14% stwierdziło, że problem występuje regularnie.

W Europie wyniki rozkładają się bardziej zróżnicowanie, 17% rodziców w Wielkiej Brytanii i 14% włoskich rodziców stwierdziło, że ich dzieci doświadczyły cyberprzemocy. W przypadku rodziców z Hiszpanii i Francji tylko co dziesiąty zaznaczył odpowiedzi twierdzące. Co ciekawe, badania wykazały, że problem cyberprzemocy nie istnieje w Rosji, żaden z ankietowanych tam rodziców nie wskazał, że ich dzieci go doświadczyły. W przypadku rodziców z Polski 1% z nich odpowiedziało, że ich dzieci doświadczają przemocy w Internecie regularnie, natomiast 10%, że ma to miejsce czasami. Odpowiedź bardzo rzadko (raz czy dwa, ale jednak były takie przypadki) zadeklarowało blisko 70% rodziców.

Z badań Nastolatki 3.0 realizowanych przez NASK w 2020 roku wynika, że rodzice nie wiedzą o skali zjawiska cybeberprzemocy, jaka dotyka ich dzieci. Trzy czwarte (75%) rodziców twierdzi, że ich dzieci nie doświadczyły przemocy internetowej, zaś 15% przyznaje, że nie ma wiedzy na ten temat. Podczas gdy 23% dzieci deklaruje, że zna to zjawisko z autopsji, tylko część rodziców (10%) zdaje sobie z tego sprawę.

Brak wiedzy dorosłych o negatywnych doświadczeniach online ich pociech może być spowodowany niską świadomością na temat cyberzagrożeń lub brakiem własnych doświadczeń dotyczących agresji elektronicznej (tylko ok. 7% dorosłych: rodziców, opiekunów prawnych wskazuje na takie doświadczenie). Jest to również związane z niezgłaszaniem przez nastolatki osobom dorosłym swoich cyfrowych problemów (tylko co czwarty nastolatek zgłasza problem rodzicom).

 

#nastolatki 3.0 #cyberprzemoc #cyberzagrożenia #rodzice nastolatków 3.0

Autor: Mariola Błażej

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/