Aktualności

Czy pandemia miała wpływ na zdrowie psychiczne Nastolatków? Rozmowa z dr Agnieszką Ładną w programie „Lustra” w TVP3 Poznań

Artykuł / 22.10.2021

Czy pandemia miała wpływ na zdrowie psychiczne Nastolatków? Rozmowa z dr Agnieszką Ładną w programie „Lustra” w TVP3 Poznań

Bez wątpienia pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown, zamknięte szkoły i przedszkola, ograniczone spotkania z rówieśnikami, brak aktywności i sportu, czyli skutki restrykcji pandemicznych miały ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dorosłych ludzi, ale także i dzieci.

ZUS opublikował dane, z których wynika, że w Polsce w 2020 roku wystawiono 1,5 miliona zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – to łącznie 7% wszystkich wystawionych elektronicznie zaświadczeń o niezdolności do pracy osobom ubezpieczonym w ZUS. Problemy psychiczne, na jakie głównie wskazywali Polacy to: depresja, zaburzenia lękowe, reakcje na ciężki stres oraz zaburzenia adaptacyjne. W porównaniu do roku 2019 mamy w Polsce widoczny wzrost liczby zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych o 25% oraz wzrost liczby dni absencji chorobowej o prawie 40%.

Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) jedna na siedem młodych osób w wieku od 10 do 19 lat cierpi na zdiagnozowane zaburzenia psychiczne (zaburzenia lękowe, depresję, problemy behawioralne). Z opublikowanego przez UNICEF raportu na ten temat, na świecie już blisko 80 mln nastolatków w wieku od 10 do 14 lat oraz 86 mln nastolatków w wieku 15-19 lat cierpi na zaburzenia psychiczne. Co roku na całym świecie około 46 tys. młodych ludzi w nastoletnim wieku odbiera sobie życie. W grupie wiekowej 15-19 lat samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci po wypadkach drogowych, gruźlicy i przemocy.

Wiele osób w ostatnim roku doświadczało lub nadal doświadcza problemów w zakresie funkcjonowania psychicznego. Często takimi objawami jest odczuwanie lęku, obniżenie nastroju czy długotrwałe napięcie. Jak pomóc dzieciom? O tym w programie „Lustra” rozmawiali zaproszeni goście: Katarzyna Majer, prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, dr Agnieszka Ładna z NASK Państwowego Instytutu Badawczego oraz  Sławomir Chwiłkowski-Ziemniewicz, psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielone Centrum”, psychoterapeuta.

Z badań NASK PIB Nastolatki 3.0 wynika, że dzieci korzystają z internetu ponad 12 godzin dziennie, a co trzeci nastolatek przejawia symptomy problematycznego użytkowania internetu. Co to oznacza? Czy PUI jest spowodowane tym, że młodzi ludzie cały czas są online?

Rzeczywiście tak częste użytkowanie technologii koreluje ze wskaźnikami Problematycznego Użytkowania Internetu (PUI). Badaliśmy ten problem w kilku podskalach i okazało się, że wskaźniki dotyczące tolerancji tego, ile dzieci potrzebują czasu, żeby zrealizować tą potrzebę korzystania z internetu wzrosły. Pogłębiły się również objawy somatyczne związane z nadużywaniem sieci, takie jak: brak koncentracji, bóle głowy, rozproszenie, problemy ze snem, czy też bóle nadgarstka. Te wskaźniki jednoznacznie mówią o tym, że dzieci mają problemy. Natomiast pocieszający jest fakt, że procent w podskali mówiącej o chęci przeniesienia do internetu coraz większej liczby aktywności jest na tym samym poziomie jaki odnotowaliśmy w poprzednich badaniach kiedy jeszcze nie było pandemii. To też oznacza, że dzieci są zmęczone nowymi technologiami i jednak tęsknią za zachowaniami offlajnowymi. Młodzi respondenci mówili o tym, że brakuje im bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, wychodzenia z domu, czego zdawali się nie zauważać ich rodzice. Zatem kiedy zapytaliśmy dzieci czy chciałyby, aby ich przyszłość była związana bezpośrednio z nowymi technologiami i internetem to tylko co trzeci nastolatek wskazywał, że tak, a rodzice jeszcze rzadziej chcieliby takiej przyszłości dla swoich dzieci. Zatem uzależnienie i problemy z tym nadmiernym użytkowaniem internetu są realnymi problemami, choć warto pamiętać, że skutki nadmiernego używania internetu będą się rozkładać w czasie. Pomimo to, że dzieci deklarują, iż pandemia i tak bardzo ich nie obciążyła, to jednak za jakiś czas możemy się spodziewać, że skutki tego czasu zaistnieją i pojawią się problemy – wyjaśniała dr Agnieszka Ładna.

 

W raporcie Nastolatki 3.0 do zbadania zjawiska PUI zastosowano Test E-SAPS18. Składa się on z pięciu podskal mierzących poszczególne komponenty PUI: tolerancja (eskalacja częstości i/lub wielkości bodźca), pozytywna antycypacja (oczekiwanie nagrody), cyberspace (redukcja aktywności do sfery związanej z bodźcem), wycofanie (zespół odstawienia) oraz objawy somatyczne (odczuwalne skutki zdrowotne). Wyniki w poszczególnych podskalach wskazują, że najsilniejszymi komponentami PUI, zaobserwowanymi w badanej populacji, są tolerancja oraz objawy somatyczne. To one powodują tak wysoki wynik ogólny PUI wśród polskiej młodzieży. Statystyczna analiza korelacji pozwoliła natomiast ustalić, że kategoria nastolatków, która relatywnie najmocniej jest obciążona problematycznym użytkowaniem internetu, to dziewczęta uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej.

Całość analiz można przeczytać w raporcie Nastolatki 3.0 rozdział Problematyczne Użytkowanie Internetu (PUI).

 

#nastolatki 3.0 #rodzice nastolatków 3.0 #PUI #zdrowie psychiczne #media społecznościowe #media cyfrowe #internet #UNICEF

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/