Aktualności

Czy młodzi ludzie ufają mediom społecznościowym i informacjom znalezionym w internecie?

Artykuł / 14.12.2021

Czy młodzi ludzie ufają mediom społecznościowym i informacjom znalezionym w internecie?

XXI wiek ściśle wiąże się z intensywnym rozwojem technologii, które generują przemiany życia społecznego, szczególnie wśród młodych osób, wywierając ogromny wpływ na ich sposoby komunikowania się i poszukiwania informacji.

Patrząc wstecz i analizując rynek przemian można stwierdzić, że internet był niewątpliwie rewolucyjnym wynalazkiem, który miał i nadal ma duży wpływ na przemiany w funkcjonowaniu społecznym. Życie toczy się nie tylko w środowisku realnym, ale w coraz większym stopniu na płaszczyźnie wirtualnej, a zmiany te nie zawsze są dla nas korzystne.

Współcześnie młodzi ludzie, a także dorośli, nie tylko korzystają z internetu, a wręcz z nim i w nim żyją. Medium to często jest po prostu nami. To „tkanka komunikacyjna’’ naszego życia. W dzisiejszych czasach żyjemy intensywniej, a internet wpływa na nasze życie osobiste, związki, relacje rodzinne, politykę, pracę, mechanizmy społeczne, rozrywkę, finanse, jednym słowem na każdą strefę życia.   – czytamy w raporcie:  Współczesne technologie komunikacyjne a zdrowie Nastolatków – kompleksowa ocena szans i zagrożeń.

Zmiany dotyczące internetu z roku na rok postępują, ale już na początku II dekady XX wieku według badań Telefonica Global Millenial Survey – realizowanych w 2013 roku obejmującego także Polskę, już prawie co druga osoba z Europy Środkowo-Wschodniej korzystała z Internetu, poszukując danych na temat najnowszych wydarzeń. To znacznie lepszy wynik, niż w przypadku informacji pozyskiwanych za pomocą telewizji (33 %) czy prasy (12 %). To zaufanie do internetu wśród młodych pokoleń nadal jest wysokie.

W badaniach Nastolatki 3.0 realizowanych przez NASK pod koniec 2020 roku  respondenci zostali poproszeni o wskazanie sytuacji, w których podejmują działania, opierając się w przeważającym stopniu na informacjach pozyskanych z sieci.  Z analizy wyników wiemy, że treściami znalezionymi w internecie nastolatki kierują się przede wszystkim podczas podejmowaniu decyzji, o wyborze: filmów i seriali do oglądania (54,7%), muzyki (51,%), sprzętu elektronicznego (44,4%), gier wideo (39,8%) oraz materiałów edukacyjnych potrzebnych do szkoły (32,2%). Sieć jest także głównym źródłem poszukiwania porad i inspiracji dotyczących wyglądu (27,5%), szkoły i ścieżki zawodowej (22,4%), sportów i treningów (21,3%). Sieć pomaga także nastolatkom przy wyborze sposobów na spędzanie czasu wolnego w weekendy (18,6%) bądź w trakcie wakacji (17,6%). Młodzi użytkownicy sieci najmniejsze zaufanie do internetowych porad mają wtedy, kiedy przychodzi decydować o takich kwestiach, jak: wybór lekarstwa lub terapii (5,0%), umówienie się na randkę (4,6%) czy wybory religijne (4,0%). Widać, że uczniowie selekcjonują obszary, o których wiedzę chcą czerpać z internetu.

Warto się przyjrzeć też badaniu UNICEF-Gallup Changing Childhood, które jest pierwszym międzynarodowym sondażem, w którym pytano osoby w różnym wieku o ich poglądy na temat dzieciństwa. Porównanie doświadczeń i poglądów młodych ludzi z doświadczeniami i poglądami osób starszych daje wyobrażenie o tym, jak w świecie szybkich przemian zmienia się dzieciństwo. Badanie było realizowane w 21 krajach na całym świecie od stycznia do czerwca 2021 r. W każdym kraju przebadano około 1000 osób, co daje reprezentatywną próbę dwóch kohort wiekowych: ludzi młodych (w wieku 15–24 lat) i osób w wieku 40+.  Wyniki badań ujawniają ogromną przepaść między pokoleniami pod względem identyfikowania się młodych z otaczającym ich światem, pod względem ich poglądów, a w niektórych obszarach także ich wartości. Młodzi ludzie, urodzeni w bardziej cyfrowej i zróżnicowanej pod względem technologicznym rzeczywistości, widzą świat, który jest w dużej mierze lepszym miejscem dla dzieci niż ten, w którym dorastali ich rodzice. Ówczesny świat oceniają jako bezpieczniejszy i bogatszy, który oferuje dzieciom lepszą edukację, możliwości i nadzieję na przyszłość. Jednocześnie młodzi ludzie w wielu kwestiach nie są zadowoleni, zgłaszają większe potrzeby wsparcia w sferze zdrowia psychicznego. W ogromnym morzu błędnych informacji oraz świadomej dezinformacji zgłaszają niski poziom zaufania do źródeł wiedzy, z których korzystają najczęściej.

Z badań UNICEF-Gallup Changing Childhood wynika, że młodzi ludzie najbardziej ufają lekarzom i pracownikom służby zdrowia. Jeśli chodzi o czerpanie wiarygodnych informacji to naukowcy są na 2 miejscu: mediana 61% młodych ludzi bardzo ufa lekarzom i pracownikom służby zdrowia, a 56% ankietowanych bardzo ufa naukowcom. Średnio mniej niż połowa (45%) deklaruje, że bardzo ufa rodzinie i przyjaciołom, co trzeci 15-24-latek ufa innym instytucjom, takim jak międzynarodowe i krajowe media.

Chociaż mówi się, że młodzi ludzie polegają na mediach społecznościowych i witrynach internetowych, aby pozyskiwać informacje o bieżących wydarzeniach, to spośród wszystkich instytucji, o które są pytani, młodzi ludzie najmniej ufają platformom mediów społecznościowych, jeśli chodzi o dostarczanie im wiarygodnych informacji. Mediana 17% młodych dorosłych twierdzi, że bardzo ufa platformom mediów społecznościowych, co oznacza, że ​​młodzi ludzie są dwa razy bardziej skłonni do zaufania rzetelności mediów krajowych (37%) i międzynarodowych (36%).

Ilustracja z raportu the Changing Childhood Project przytoczona przez portal Gallup

Źródło: Ilustracja z raportu the Changing Childhood Project przytoczona przez portal Gallup

Bez wątpienia osoby, które aktualnie nie przekraczają 25 roku życia dorastają w połączeniu dwóch światów. Dla nich internet istniał od zawsze, a dla nastolatków takim odwiecznym medium internetowym są media społecznościowe. W aktualnych czasach ogromu wydarzeń i źródeł wiedzy, a przede wszystkim dezinformacji, ludzie w każdym wieku coraz trudniej są w stanie oddzielić fakty od fikcji w tym, co widzą, czytają i słyszą. Jednakże, co istotne, informacje (zarówno te prawdziwe, jak i fałszywe) wpływają na decyzje, jakie podejmują w swoim życiu młodzi ludzie. Dlatego zarówno dla rodziców, jak i systemu edukacji powinno być ważne zrozumienie z jakich źródeł medialnych korzystają najmłodsi użytkownicy internetu, aby być na bieżąco, oraz inspirować i uczyć tego, które informacje czy instytucje są rzetelne i warto im zaufać.

#nastolatki 3.0 #media cyfrowe #media społecznościowe #dezinformacja

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/