Aktualności

Czy dzieci powinny mieć kontakt z social media?

Artykuł / 26.10.2021

Czy dzieci powinny mieć kontakt z social media?

Coraz częściej w prasie można przeczytać informacje na temat pomysłów różnych platform internetowych dotyczących stworzenia, bądź dostosowania już istniejących mediów społecznościowych, do potrzeb młodszych użytkowników.

Użytkownikami mediów społecznościowych są szczególnie młodzi ludzie, więc bardzo często, aby założyć sobie konto w popularnych serwisach podają nieprawdziwy rok urodzenia, tylko po to, by obejść regulamin dotyczący ograniczeń wiekowych. Nasuwają się pytania czy nie będzie zasadne stworzenie platform dostosowanych do wieku oraz wpływu, jaki aktualnie na młodych ludzi mają media społecznościowe?

Czas pandemii Covid-19 sprawił, że dzieci i młodzież spędzają przed ekranami telefonów, tabletów czy komputerów więcej czasu niż to było kilka lat wcześniej (z badań Nastolatki 3.0 wynika, że średni czas to 4 godz. 50 minut). Social media są dla nich naturalną przestrzenią, do której przenoszą wiele aktywności z życia realnego, poprzez media społecznościowe rozmawiają, wymieniają poglądy, komunikują się z przyjaciółmi. Jednocześnie internet to też miejsce rozrywki. W różnych serwisach społecznościowych młodzież ogląda zdjęcia, w których użyto filtrów lub przerobiono za pomocą dedykowanych aplikacji, przedstawiające nierealne standardy piękna.

Według serwisu Statista aplikacja, która daje możliwość udostępniania zdjęć typu Instagram jest szczególnie popularna wśród młodych ludzi. Na całym świecie z serwisu Instagram korzysta 18% użytkowników płci żeńskiej i prawie 20% płci męskiej w wieku od 13 do 24 lat.

Z badań wynika, że Instagram, jako jedna z największych sieci społecznościowych na świecie, jest szczególnie popularny wśród nastolatków. Od jesieni 2020 r. aplikacja do udostępniania zdjęć zajęła trzecie miejsce pod względem preferowanych sieci społecznościowych wśród nastolatków w Stanach Zjednoczonych, po Snapchat i TikTok. W Polsce 68% Nastolatków korzysta z tego medium, szczególnie do celów rozrywkowych.

Rozkład użytkowników Instagrama na całym świecie, obrazujący stan na lipiec 2021 r., w podziale na wiek i płeć.

tabela pokazująca wiek użytkowników Insatgrama

Nastolatki to bardzo zaangażowani odbiorcy mediów społecznościowych. W ankiecie przeprowadzanej w USA w kwietniu 2018 roku, ponad co czwarty (27%) młody respondent przyznał się do sprawdzania swoich mediów społecznościowych co godzinę. Nastolatki twierdzą, że podczas korzystania z mediów społecznościowych czują się bardziej pewni siebie, bardziej popularni i lepiej o sobie myślą, a także czują się mniej samotni, przygnębieni i niespokojni. Częstotliwość z jaką młodzi użytkownicy korzystają z mediów społecznościowych i cele do jakich z nich korzystają, mogą mieć negatywny wpływ na nastolatki, co jest znacznie bardziej widoczne w przypadku osób o niskim samopoczuciu emocjonalnym.

Wykres przedstawiający użytkowanie internetu przez Nastolatki

Naukowcy od lat badają, w jaki sposób aplikacje służące głównie do udostępniania zdjęć, wpływają na milionową grupę młodych użytkowników. Badacze wielokrotnie wspominali, że ​​social media są szkodliwe dla dużej grupy użytkowników, a szczególnie nastoletnich dziewcząt, bardziej niż platformy mediów społecznościowych o innej specyfice. Media dające możliwość udostępniania zdjęć źle wpływają na młodych odbiorców, ponieważ główną specyfiką tego typu mediów jest „chwalenie się” swoimi zdjęciami. Nastolatki często traktują to jak wyzwanie i konkurencję do porównywania się miedzy sobą, a to w konsekwencji przyczynia się do obniżania ich poczucia wartości.

Social media – czy mają wpływ na samoocenę  ?

Badanie „Profilaktyka zdrowotna w czasach COVID-19 i wpływ mediów społecznościowych na samoocenę kobiet”  wykonane na zlecenie Instytutu LB Medical pokazało, że dużo kobiet zwraca uwagę na panujące kanony piękna, normy społeczne dotyczące wyglądu, kondycji fizycznej oraz psychicznej, którym bardzo ciężko jest sprostać. Niemal 17% badanych kobiet stwierdziło, że poprzez media społecznościowe szukają akceptacji wśród innych ludzi, a to poprawia ich samopoczucie. Z kolei prawie 27% wykorzystuje social media w celu zaspokojenia potrzeby przynależności do grupy społecznej.

Dostępne w mediach społecznościowych funkcje i aplikacje do edycji zdjęć potrafią mieć bardzo duży wpływ na sposób w jaki ludzie wyrażają siebie za pomocą obrazu. Zwłaszcza młode osoby bawią się i sprawdzają możliwości aplikacji przerabiając swoje zdjęcia, ponieważ część z nich nie chce pokazywać, jak wyglądają naprawdę. Na problem dostosowania się do kanonów piękna wskazują badania przeprowadzone przez markę Dove w ramach programu Dove Self-Esteem:

Z raportu wynika, że 80% nastolatków zmieniało filtrami swój wygląd na zdjęciach, zanim ukończyło 13 lat. Ponad ¾ nastolatków, zanim opublikuje zdjęcie w social mediach, próbuje zmienić lub ukryć przynajmniej jedną część swojego ciała.

Jednym z ważnych problemów ujętych w badaniach firmy Dave jest presja, jaką wywiera na młodych użytkownikach kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych i jej wpływ na poczucie własnej wartości. Ponad połowa nastolatków, którzy spędzali od 10 do 30 minut na edycji swoich zdjęć, miało niskie poczucie wartości swojego ciała. W grupie tych, którzy spędzali mniej niż 10 minut na przerabianiu zdjęć przed ich publikacją, odsetek osób z niską samooceną wyniósł 36%. Młodzi ludzie z niższą samooceną własnego ciała chętniej przerabiają swoje zdjęcia (56%) niż młode osoby z wysoką samooceną (42%).

Ankietowani przyznali również, że gdyby zdjęcia w mediach społecznościowych w większym stopniu odzwierciedlały ich naturalny wygląd, czuliby się pewniej. Ponad połowa (61%) ankietowanych nastolatków chciałaby, aby świat bardziej skupiał się na tym, kim są, a nie na tym, jak wyglądają.

 

#media cyfrowe #media społecznościowe #nastolatki 3.0 #dobrostan #internet

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/