Aktualności

Czego w nauce zdalnej najbardziej brakuje nastolatkom w trakcie pandemii?

Infografika / 06.08.2021

Czego w nauce zdalnej najbardziej brakuje nastolatkom w trakcie pandemii?

W najnowszej edycji badania „Nastolatki 3.0” poprosiliśmy polskich nastolatków o wskazanie najgorszych elementów ich doświadczenia szkolnego w dobie społecznego dystansowania.

Jednym z nowych obszarów wprowadzonych do realizowanego od 2013 r. badania „Nastolatki 3.0” była bateria pytań poświęconych opiniom respondentów na temat ich doświadczeń z edukacją zdalną. Zadając pytania staraliśmy się uchwycić wielowymiarowy obraz wymuszonej edukacji zdalnej czyli trybu, który w latach szkolnych 2019/20 i 2020/21 w dużym stopniu zrewolucjonizował zasady, na których działa polski system oświaty.

Jednym z aspektów oceny doświadczenia półtora roku uczenia się w warunkach zagrożenia pandemicznego jest wskazanie obszarów, które w tym modelu edukacji według nastolatków stanowią jego największą słabość. Wyników nie można uznać za wielkie zaskoczenie: głównym problemem był deficyt relacji międzyludzkich.

Objęte badaniem nastolatki deklarują, że w czasie pandemii głównie brakowało im relacji z rówieśnikami, w szczególności bezpośredniego kontaktu z kolegami czy koleżankami ze szkoły bądź klasy (74,8%), oraz samej czynności wychodzenia z domu (63,3%). Badani zwrócili uwagę także na sposoby prowadzenia zajęć, w tym przede wszystkim na brak możliwości uzyskania zrozumiałego wytłumaczenia trudnych tematów (49,2% wskazań). Ważny dla młodych respondentów jest także „cyfrowy detoks”, tj. możliwość odpoczynku od ekranu komputera (47,4%).

 

 

Dane z raportu "Nastolatki 3.0"

 

Pozostałe odpowiedzi uzyskały mniejszą liczbę wskazań. Ponad co trzeciemu nastolatkowi w edukacji zdalnej brakowało wewnętrznej motywacji do nauki (36,6%), zajęć ruchowych (34,2%) oraz bezpośredniego kontaktu z nauczycielami (33,6%). Zastanawiające jest to, że z badań nie wynika, że młodzi ankietowani odczuwali większą potrzebę wsparcia psychologicznego czy kontaktu z psychologiem szkolnym. Taką odpowiedź wskazał zaledwie co dwudziesty (5%) badany.

Więcej na temat odczuć polskich uczniów na temat ich doświadczenia edukacyjnego w poprzednim roku szkolnym przeczytać można w raporcie z najnowszej edycji badania „Nastolatki 3.0”.

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/