Aktualności

Co to znaczy stworzyć bezpieczne hasło do usług cyfrowych – jakie hasła Polacy tworzą najczęściej?

Artykuł / 12.11.2021

Co to znaczy stworzyć bezpieczne hasło do usług cyfrowych – jakie hasła Polacy tworzą najczęściej?

W dobie transformacji cyfrowej kwestie prywatności i bezpieczeństwa pełnią ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym, a sposób, w jaki użytkownicy stosują się do procedur i zasad służących zapewnieniu bezpieczeństwa online, przekłada się na ochronę poufności danych, dobrego imienia czy finansów.

Częściej niż tradycyjne, wymagające osobistego kontaktu aktywności – takie jak obsługa konta bankowego, zakupy czy załatwianie spraw administracyjnych – wybierane są ich internetowe odpowiedniki. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego wy­maga zarówno świadomości i kompetencji, jak i dostępu do odpowiedniego oprogramowania dlatego w 2019 roku NASK przeprowadził na ten temat badania. Respondentów zapytano o to, jak często zmieniają hasła do kont i profili w ramach korzysta­nia z usług i serwisów internetowych. Największa grupa respondentów (20%) twierdzi, haseł tego typu nie zmienia nigdy, a 22,2% – że robi to raz na 2 lata lub rzadziej. Prawie co piąty badany (19,1%) deklaruje, że zmienia hasła raz na 12 miesięcy, a kolejne 17,1% osób wskazuje, że dokonuje zmian 2–3 razy w roku. Zmienianie haseł raz w miesiącu lub częściej potwierdza 21,1% ankietowanych.

W celu ochrony bezpieczeństwa domowej sieci Wi-Fi respondenci najczęściej deklarują, że ustawiają skomplikowane hasła (35,3%) bądź używają protokołu szyfrowania WPA (18,4%). Korzystanie z szyfrowania WEP zaznaczyło 8,9%, z sieci VPN 7,6%, a z filtracji ad­resów MAC 6,6% badanych. Jednocześnie 12,5% uczestników badania zadeklarowało, że w mo­mencie wypełniania ankiety nie korzystało z do­mowej sieci Wi-Fi. Należy zwrócić także uwagę na duży (26,7%) odsetek odpowiedzi „nie wiem /trudno powiedzieć”. Każe on sądzić, że ponad jedna czwarta badanych może nie zdawać sobie sprawy z zagrożeń, z jakimi wiąże się korzystanie z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi.

Związek Banków Polskich w lipcu 2021 roku przeprowadził badania, z których wynika, że niespełna połowa Polaków (49%) używa długiego, skomplikowanego hasła zabezpieczającego dostęp do usług cyfrowych. Natomiast niestosowanie żadnych metod ochrony haseł zadeklarował prawie co dziesiąty ankietowany. W naszym kraju najpopularniejszym sposobem blokady dostępu do smartfona jest kod PIN (wskazało tak 38% badanych). Na drugim miejscu według co trzeciego badanego zastosowanie znajdują  biometryczne rozwiązania uwierzytelniające wykorzystujące odcisk palca. Co ważne, z analiz wynika, że w 2021 roku o 13 pkt. proc. wzrosła liczba ankietowanych, którzy nie wprowadzają żadnych metod zabezpieczenia dostępu do swojego telefonu/smartfonu- tak wskazało 23% respondentów.

Hasło jest podstawową metodą służącą do potwierdzenia tożsamości użytkownika w celu uzyskania dostępu do wielu platform i danych osobowych. Są one używane do codziennych czynności, zarówno poza internetem, jak i online, i są potrzebne do uzyskania dostępu do wielu platform, które pomagają nam w codziennym życiu. Obejmują one logowanie się do rachunków narzędziowych lub finansowych, rozrywki czy zakupów online, a nawet uzyskanie dostępu do nieruchomości za pomocą klawiatury bramy bezpieczeństwa lub alarmu. Korzystając z dobrych nawyków związanych z hasłami, użytkownicy online nie tylko chronią siebie, ale także chronią swoje dane, własność i biznes – wyjaśnia Stephen Bowes, Global Practice Director, Information and Security Technologies w BSI

Dlaczego część internautów nie stosuje bezpiecznych haseł?

Z badań „Ochrona danych osobowych w czasie pandemii”  przeprowadzonych w I kwartale 2021 roku przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i serwis ChronPESEL.pl wynika, że ataków hakerskich w sieci boi się więcej Polaków, niż miało to miejsce pół roku temu (ponad 60% ankietowanych uważa, że są bardziej narażeni na wyłudzenie danych podczas II fali vs. 59,8% w czasie I fali).

Badania były robione w trakcie pandemii Covid-19. Porównując odpowiedzi respondentów udzielone w trakcie I (76,7%) i II fali pandemii, można dostrzec, że świadomość niebezpieczeństw maleje. Co czwarty Polak nie wie jak chronić swoje bezpieczeństwo w sieci, blisko 20 % ankietowanych nie ma zainstalowanego nawet podstawowego systemu antywirusowego. Pół roku wcześniej wskaźnik odpowiedzi był bardzo podobny. Problem dotyczy co piątego obywatela i może niepokoić to, że na przestrzeni kilku miesięcy nic w tej kwestii się nie zmieniło.

Jakie hasła tworzyć ?

Jak wynika z danych firm i korporacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, wśród użytkowników sieci najpopularniejsze hasła to „123456”, „qwerty”, „password” czy „hasło”.

Z opinii ekspertów National Cyber Security Center (NCSC) wynika, że aby stworzyć bezpieczne hasła w komputerze wystarczą trzy zestawione ze sobą przypadkowe słowa. Według analiz taka metoda chronienia tożsamości w sieci jest skuteczniejsza niż tworzenie skomplikowanego ciągu znaków. I pozwala łatwiej zapamiętać hasło.

Ochrona wrażliwych danych w sieci, jaką są przede wszystkim dane osobowe, powinna być priorytetem wszystkich internautów. Jednak nadal bardzo często użytkownicy lekceważą te zabezpieczenia i tworzą hasła, które mają być dla nich proste do zapamiętania, a niekoniecznie bezpieczne.

Więcej na temat badań NASK można przeczytać w raporcie Prywatność i bezpieczeństwo w sieci.

#telefon komórkowy #hasła #cyberbezpieczeństwo #cyberzagrożenia

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/