Aktualności

AI i cyfrowe znaki wodne – czy obronią nas przed falą fake newsów?

Artykuł / 02.11.2021

AI i cyfrowe znaki wodne – czy obronią nas przed falą fake newsów?

Rozwój technologii komputerowych, internetu i nowych platform komunikacji w przeciągu dwóch dekad zrewolucjonizowały sposób, w jaki tworzymy, wymieniamy i reagujemy na informacje.

Obecnie przeglądając różne serwisy społecznościowe, użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o aktualnych zdarzeniach w świecie, a powszechnie przyjmowaną praktyką jest uzasadnianie, że dane te są prawdziwe i nie powinny wzbudzać naszych podejrzeń. Badacze istoty fake news wskazali następującą definicję tego zjawiska:

„Fake news to nieprawdziwa informacja, której celem jest wprowadzenie odbiorcy w błąd i w ten sposób wywołanie określonych emocji i nastawienia do danej sprawy. Fake news ma szokować i budzić kontrowersje. Dotychczas uznawano, że informacje kwalifikujemy jako fake news wyłącznie w momencie ich pojawienia się w mediach masowych, jednak w dobie social media i powszechnego dostępu do internetu, każdy użytkownik jest twórcą contentu. Obecnie zjawisko fake news przybiera na sile i w skali światowej jest praktycznie nie do zmierzenia” – czytamy w raporcie.

 

Czemu rozpowszechnienie fake newsów jest tak częstym zjawiskiem ?

Według badań IAB Polska to internauci są kluczowym czynnikiem wpływającym na rozpowszechnianie w sieci nieprawdziwych informacji z kraju i ze świata. Częściej inicjatorami rozpowszechniania fake newsów są osoby nieznane badanym (58%) niż znajomi (20%). Dodatkowo, co czwarty respondent stwierdził, że fałszywe informacje są propagowane w sieci przez specjalnie w tym celu szkolone osoby zza granicy.

W badaniach NASK realizowanych w 2019 roku, zapytano Polaków o ich opinie i obserwacje, dotyczące działań dezinformacyjnych w sieci. Wyniki pokazują, że nieprawdziwe lub zmanipulowane informacje występują powszechnie. Codziennie styka się z nimi 8,3% ankietowanych, kilka razy w tygodniu 15,6%, raz w tygodniu – 11,1%. Tylko 2,3% respondentów wybrało odpowiedź „nigdy”. Ponad połowa polskich internautów przyznała, że w ostatnich miesiącach zetknęła się z manipulacją lub dezinformacją, a 35%  Polaków ze sfałszowanymi informacjami w sieci spotyka się raz w tygodniu lub częściej. Przy czym aż 19% wprost twierdzi, że nie sprawdza wiarygodności internetowych informacji, ani ich źródeł.

Czy jest jakieś rozwiązanie – cyfrowe znaki wodne?

Naukowcy z Japonii, Hiszpanii i Polski zjednoczyli siły w ramach projektu DISSIMILAR (Detection of fake newS on SocIal MedIa pLAtfoRms), aby wspomóc walkę o prawdę w mediach społecznościowych. Profesor Wojciech Mazurczyk z Instytutu Informatyki WEiTI PW kierujący polskim zespołem w projekcie DISSIMILAR o projekcie mówił tak:

„Rezultatem naszego projektu DISSIMILAR będzie przeznaczona dla mediów społecznościowych platforma pozwalająca na automatyczną weryfikację prawdziwości informacji. Jej działanie będzie opierać się na algorytmach cyfrowego znakowania wodnego treści multimedialnych oraz mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Zweryfikują one automatycznie, czy dany materiał był wcześniej poddany celowej modyfikacji czy nie”

 

Cyfrowe znaki wodne to zestaw innowacyjnych technik pozwalający na szybkie weryfikowanie, czy dany materiał multimedialny (tekst, zdjęcie, nagranie) jest oryginalny czy przerobiony. Dzięki tej metodzie można będzie wskazać pierwotne źródło pochodzenia otrzymanej informacji. W ten sposób cyfrowe znakowanie wodne ma stać się narzędziem w walce z dezinformacją i daje możliwość rozwiązania problemów ochrony praw autorskich w sieci. Ma też być odpowiedzią na wyzwania związane z uwierzytelnianiem treści.

Dezinformacja i manipulacja opinią publiczną są zjawiskami uważanymi za jedno z poważniejszych wyzwań współczesnego internetu. Wiele badań, w tym badania NASK, wskazuje, że większość Polaków ten problem dostrzega, ale nie opracowano jeszcze jednego skutecznego sposobu na walkę z fake newsami. Są jednak pomysły, które w przyszłości mogą ułatwić użytkownikom weryfikację informacji.

#fake news #media #media cyfrowe #ai

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/